icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Spangebæk

Afløb fra Højrup" (o8220 h y)

Assens Kommune gennemfører forundersøgelse af Spangebæk med henblik på at sikre målopfyldelse jf. vandområdeplanerne.

Forundersøgelsen belyser tiltag som kan sikre målopfyldelse, fx ved udlægning af sten, plantning af træer langs vandløbet. Forundersøgelsen belyser også eventuelle konsekvenser for afvanding af vandløbsnære arealer. Forundersøgelsen forventes afsluttet i slutningen af 2018.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.