icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Solevad Vandmølle

ODE 1145

Assens Kommune gennemfører indsatser fastlagt i vandområdeplanerne. Indeværende projekt omhandler fjernelse af spærring i form af en fisketrappe ved Solevad mølle. Møllen og dens omgivelser er fredet.

Der etableres et ca. 100 meter langt stryg umiddelbart nedstrøms stemmeværket og ovenpå den eksisterende fisketrappe. Projektet sikrer fri passage for faunaen i Holmehavebæk-systemet og forventes gennemført i 2018/19.

 

Projektet er støttet af:

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.