icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Skelbækken

Vandløbsrestaurering i Skelbækken ODE-774, 2220 og 2221

Assens Kommune har gennemført en teknisk forundersøgelse med idéskitse og detailprojektering af restaureringsprojekter i Skelbækken, som omfatter de to rørlægninger ODE-2221, ODE-2220, samt spærringen ODE-774 hvor der skal skabes passage for bl.a fisk.  Forundersøgelsen beskriver mulighederne for opnåelse af miljømålet ”God økologisk tilstand”.

Den tekniske forundersøgelse kan udleveres ved henvendelse til natur@assens.dk

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.