icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Magtenbølleafløbet

Vandløbsrestaurering i Magtenbølleafløbet ODE-768 og 770

Assens Kommune har gennemført en teknisk forundersøgelse vedrørende restaureringsprojekter i Magtenbølleafløbet, som omfatter to spærringer beliggende i vandområde o4202_y. Forundersøgelsen beskriver mulighederne for opnåelse af miljømålet ”God økologisk tilstand” i vandløbet ved implementering af indsatserne ”Fjernelse af fysiske spærringer” ved ID: ODE-768 og ”Åbninger af rørlagte strækninger” ved ID: ODE-770.

Den tekniske forundersøgelse kan udleveres ved henvendelse til natur@assens.dk

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.