icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Lille Holmehavebæk

ODE 639

Assens Kommune gennemfører indsatser fastlagt i vandområdeplanerne. Indeværende projekt omhandler fjernelse af spærring i forbindelse med regnvandsbassin i Lille Holmehavebæk.

Bassinet opfyldes og bygværker i forbindelse med bassinet nedbrydes og der etableres et nyt slynget forløb af Lille Holmehavebæk. Projektet sikrer fri passage for faunaen i Holmehavebæk-systemet og forventes gennemført i 2018.

 

Projektet er støttet af: