icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Aa Å

Vandløbsrestaurering i Aa Å o8195_a

Assens Kommune har udarbejdet en teknisk forundersøgelse med idéskitse og detailprojekt vedrørende vandløbsforekomst o8195_a i Aa Å. Vandløbsforekomsten er beliggende fra udløbet af Aa Å i Lillebælt også kaldet Åkrog Bugt til sydvest for herregården Hageskov.

Vandområdets afgrænsning er station 2860 m udløbet i Åkrog Bugt til station 845 m der ligger ca. 150 m nedstrøms Slots Allé.

Den tekniske forundersøgelse kan udleveres ved henvendelse til natur@assens.dk

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.