icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Vådområdeindsatsen i Assens Kommune

På kortet og i tabellen herunder kan du få et overblik over vådområdeindsatsen i Assens Kommune. Klik på de enkelte projekter i tabellen for at komme videre til en beskrivelse af projektet.

Oversigtskort
Projekt Projektstatus
Forundersøgelse Lodsejerforhandlinger Anlægsarbejde Gennemført
Damrenden afsluttet i gang     
Puge Mølle Å afsluttet      
Solevad og Borreby afsluttet afsluttet  i gang  
Stigmosen afsluttet i gang    
Turup Møllebæk afsluttet      
Åsemosebækken afsluttet i gang    
Aborg Minde afsluttet i gang    
Høsletbækken afsluttet afsluttet  afsluttet  ja
Maebækken afsluttet afsluttet    
Verninge Mose afsluttet afsluttet  afsluttet  ja
Haarby Å afsluttet afsluttet afsluttet ja
Brende Å/Neverkær afsluttet      
Tommerup Made afsluttet igang    

Hvor meget skal kvælstofudledningen reduceres?

Assens Kommune dækker et areal, som afvandes til hovedvandoplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord.

Udledningen af kvælstof til Lillebælt/Fyn skal i perioden 2011 – 2021 reduceres med 69 tons kvælstof om året vha. vådområder, mens reduktionskravet til Odense Fjord er 108 tons kvælstof om året.

De fynske kommuner, som har areal, der afvander til de to hovedvandoplande samarbejder i såkaldte vandoplandsstyregrupper (VOS'er) om at nå reduktionsmålene ved etablering af vådområder.

Vi skal etablere kvælstofvådområder som led i implementering af målene i EU’s vandrammedirektiv, og de statslige vandområdeplaner og Lov om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.