icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Lavbundsprojekt ved Neverkær/Brende Å

Assens Kommune har gennemført teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af lavbundsprojekt ved Neverkær. Forundersøgelsen har vist at det pt. er muligt at opfylde kravene til etableringen af et 140 ha stort projekt og at der er opbakning til dette blandt de involverede lodsejere. Projektet indebære bl.a at Brende Å forlægges til sit oprindelige forløb, og at der afbrydes yderligere dræn og grøfter i området.

Assens Kommune ansøger Staten om midler til projektet primo 2018.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.