icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

N2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å

Byrådet har den 29. marts 2017 vedtaget Natura 2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Odense Å

Natura 2000-handleplanen er en udmøntning af den statslige Natura 2000-planen, og beskriver hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske afgrænsning. I handleplanen er det angivet hvordan Natura 2000-planens indsatsprogram gennemføres lokalt, der er angivet en prioritering af indsatsen og der er en redegørelse for de indsatser, der er gennemført i 1. planperiode (2010 – 2015).

I december 2018 er Natura 2000-handleplanen tilrettet med to plejeplaner (se handleplanens bilag 3 og 4).

Du kan læse Natura 2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å her

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.