icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

N2000-handleplan for Lillebælt

Byrådet har den 29. marts 2017 vedtaget Natura 2000-handleplan for Lillebælt. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Middelfart, Kolding og Haderslev kommuner.

Bågø - Lillebælt

Natura 2000-handleplanen er en udmøntning af den statslige Natura 2000-planen, og beskriver hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske afgrænsning. I handleplanen er det angivet hvordan Natura 2000-planens indsatsprogram gennemføres lokalt, der er angivet en prioritering af indsatsen og der er en redegørelse for de indsatser, der er gennemført i 1. planperiode (2010 – 2015).

Du kan læse Natura 2000-handleplanen for Lillebælt her

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.