icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Natura 2000-planer 2016-2021

EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i de udpegede Natura 2000-områder. Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark

Udsigt over Lillebælt

Miljøstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (kaldet basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000-planer for hvert område med mål og indsatskrav. Første planperiode var 2010-2015. De statslige basisanalyser og Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kommunerne skal på baggrund heraf og for hvert Natura 2000-område udarbejde en Natura 2000-handleplan, der beskriver, hvordan den statslige Natura 2000-plan konkret vil blive realiseret.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.