icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kæmpe-Bjørneklo indsatsplan

Byrådet i Assens Kommune har vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune.

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante, som ikke er hjemmehørende i Danmark. Planten spreder sig hurtigt og aggressivt i områder, hvor der er særligt gode vækstbetingelser for planten. Dette gælder blandt andet arealer tæt på vandløb. Her spreder planten sig hurtigt, idet dens frø føres med vandløbet nedstrøms. Kæmpe-Bjørneklo er ofte meget dominerende, og udkonkurrerer den naturlige og hjemmehørende vegetation. Kæmpe-Bjørneklo skal derfor bekæmpes, for at passe på den natur, som er hjemmehørende i Danmark.

Siden 2006 har Assens Kommune varetaget indsatsen til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Kæmpe-Bjørneklo findes forskellige steder i Assens Kommune, og i områder findes planten i relativt store og dominerende bestande, derfor er det vigtigt at vi i fællesskab aktivt bekæmper Kæmpe-Bjørneklo.

Kommunen bekæmper i dag Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer, og i en 2 meter bræmmen langs offentlige vandløb. Kommunens nuværende indsatsplan betyder, at ejere af arealer med Kæmpe-Bjørneklo, skal foretage bekæmpelse efter de anførte retningslinjer. Der findes en video, samt link til retningslinjerne for bekæmpelse længere nede på siden.

Fordelen ved en samlet indsatsplan for Assens Kommune er, at der opnås en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i hele kommunen, på såvel private som kommunale arealer. Planen omfatter alle lodsejere, der har arealer, hvor Kæmpe-Bjørneklo forekommer. Kæmpe-Bjørneklo vil dermed også blive bekæmpet i værdifulde naturområder m.m. – herunder blandt andet Natura 2000-områder som Odense Å og Helnæs.


Læs mere om Kæmpe-Bjørnekloen

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.