icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanernes formål er at sikre rent drikkevand til borgerne på en bæredygtig måde.

Indsatsplanernes formål er at sikre rent drikkevand til borgerne på en bæredygtig måde.

Planerne er udarbejdet af Assens Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kortlægningsområdet og koordinationsforum for grundvand.

Indsatsplanerne opstiller en række aktiviteter, som vandværker, lodsejere og kommune skal søge at gennemføre ad frivillighedens vej i et område med særlige drikkevandsinteresser. Indsatsplanerne omfatter en redegørelse for indvinding af grundvand til drikkevand, grundvandets sårbarhed, forureningstruslerne mod grundvandet og indsatser til beskyttelse af grundvandet i fremtiden.

En indsatsplan bygger på en geologisk kortlægning, som udføres af staten (Naturstyrelsen). Når kortlægningen er færdig, udarbejder kommunen en plan til beskyttelse af grundvandet i det pågældende område.

Nordfyn kortlægningsområde

Byrådet har på mødet 31. maj 2017 vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte, 2016.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte, 2016 

Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af to kortlægninger udarbejdet af Naturstyrelsen.

Redegørelsen for Nordfyn (rapport fra Naturstyrelsen)

Redegørelsen for Indvindingsoplande udenfor OSD

Følgende vandværker i Assens Kommune er omfattet af indsatsområdet:

 • Andebølle
 • Etterup-Grønnemose
 • Kerte og omegn vandværk
 • Rørup og Omegn

Helnæs kortlægningsområde

Byrådet har på møde 31. maj 2017 vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs

Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af en kortlægning udarbejdet af Naturstyrelsen.

Redegørelsen for Helnæs (rapport fra Naturstyrelsen)

Følgende vandværker i Assens Kommune er omfattet af indsatsområdet:

 • Helnæs vandværk

Odense Vest kortlægningsområde

Assens Byråd har på møde den 26. november 2014 vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Odense Vest 2014.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Odense Vest, 2014

Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af en kortlægning udarbejdet af Naturstyrelsen.

Redegørelsen for Odense Vest (rapport fra Naturstyrelsen)

 

Følgende vandværker i Assens Kommune er omfattet af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, Odense Vest, 2014:

 • Bregnemose
 • Brylle
 • Dærup og Omegn
 • Flemløse-Voldtofte
 • Frøbjerg-Skovstrup
 • Glamsbjerg
 • Højrup
 • Haarby
 • Jordløse
 • Køng-Gummerup
 • Kådekilde-Orte
 • Magtenbølle-Kelstrup
 • Nårup
 • Skalbjerg
 • Skallebølle
 • Skydebjerg
 • Stærmose
 • Søllested-Vedtofte
 • Tommerup By
 • Tommerup St.
 • Verninge
 • Vissenbjerg-Bred
 • Ørsted
 • Aarup
 • VandCenter Syds to kildepladser ved Holmehave og Borreby​

Assens kortlægningsområde

Assens Kommune har d. 26. november 2014 vedtaget Indsatsplan for grundvand, Assens 2014. Planen er en revision af den første indsatsplan udarbejdet af Fyns Amt i 2006.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Assens, 2014

 

Vandværker i Assens Kommune der er omfattet af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Assens, 2014:

 • Assens Forsyning (Mariendal og Kildebakken vandværker)
 • Blangstrup og Omegn
 • Ebberup
 • Melby-Kærum
 • Søby-Omegn
 • Voldbro

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.