icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Følgegruppe

Følgegruppe: Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring

  • Havørred Fyn: Jan Hald Kjeldsen
  • Danmarks Sportsfiskerforbund: Lars Brinch Thygesen
  • Danmarks Naturfredningsforening: Henning Mørk Jørgensen
  • Centrovice: Anne Sloth
  • Fyns Familielandbrug: Ib Walther Jensen
  • Patriotisk Selskab: Kristian Pedersen
  • SEGES: Flemming Gertz
  • Miljøstyrelsen: Peter Kaarup
  • Assens Vandløbslaug: Peder Stourgård
  • Lokal lodsejer repræsentant: Jens Erik la Cour Jensen

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.