icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Danmarks VILDESTE kommune

Miljøminister Lea Wermelin har inviteret samtlige 98 danske kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Formålet er at skabe en større biodiversitet og rigere natur til gavn for dyre- og plantelivet. Assens Kommune har sammen med 91 andre kommuner tilmeldt sig konkurrencen.

Assens Kommune deltager i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune.

Konkurrencen er et led i en kampagne fra Miljøministeriet, hvor formålet er at få skabt mere vild natur i Danmark, så vi får en rigere natur med bedre vilkår for dyr, planter og insekter. Vi (kommunerne) har fri leg, og det gælder om at finde frem til de bedste og vildeste idéer til fordel for den vilde natur. Konkurrencen løber frem til 2022.

Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne Sammen om et VILDERE Danmark, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at bevare, hjælpe, dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Se nyheden om konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune på Miljøministeriets hjemmeside

Se pressemeddelelsen Assens Kommune tilmelder sig Danmarks VILDESTE kommune

Assens Kommune har i forbindelse med konkurrencen gennemført en masse projekter til gavn for biodiversiteten. Lige nu er vi for eksempel i gang med et større naturgenopretningsprojekt ved Holmehave, som du snart vil kunne læse mere om.

Indtil videre har Assens Kommune gennemført følgende:

  • Paddeskrab ved Ungersbjerge – 4 mindre vandhuller til den truede strandtudse lavet i samarbejde med lokale lodsejere.

  • 3 hegninger i Natura 2000-område nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å til gavn for arter tilknyttet fersk eng.

  • 1 hegning af strandeng ved Agernæs Havn til sikring og strandengsvegetation og med henblik på en fremtidig hættemågekoloni, der er funktionel ynglebiotop for terner.

  • Renovering af gamle hegninger af botanisk værdifulde lokaliteter ved Enemærket syd for Brunshuse, Voldtofte Made ved Haarby og Klakkebjerg ved Kerte. 

  • Rydning af overdrev tæt på Assens til sikring af bl.a. Markfirben. 

  • Oprensning af vandhul til gavn for Stor Vandsalamander. 

  • Oprettelse af lelaug hvor lokale kan hjælpe med bevaring af biodiversitet.
Hegning af strandeng ved Agernæs Havn.

Biodiversitetsfolder i Assens Kommune:

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.