icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Dagrenovation og affald

Assens Forsyning, Affald & Genbrug står for driften af dagrenovation, 2-delt beholder, farligt affald og genbrugspladserne.

Du skal kontakte Affald & Genbrug, når du vil:

Du skal kontakte Miljø & Natur, når du vil:

  • Anmelde bygge- og anlægsaffald, herunder screening for PCB-affald
  • Anmelde farligt affald
  • Søge om fritagelse for brug af den kommunale ordning for farligt affald
  • Anmelde midlertidige støjende og støvende aktiviteter som f.eks. nedknusning af affald
  • Gøre kommunen opmærksom på affald i naturen eller andre steder, hvor affaldet ikke hører til.

Anmeldelser gøres gennem www.borger.dk eller www.virk.dk

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.