icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kulturpolitik

Assens Kommune skal have ny kulturpolitik. Det vedtog det politiske udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i efteråret 2018. På denne side kan du læse lidt om den proces, der skal munde ud i en ny kulturpolitik, samt finde relevant baggrundsmateriale. Den nye politik forventes at kunne vedtages i Assens Byråd omkring februar-marts 2020.

Som indledning til udformning af den nye kulturpolitik blev der i vinteren 2018-2019 og foråret 2019 afholdt inspirations- og dialogmøder mellem Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og dels Kulturforum Assens, dels borgere i Assens Kommune på et borgermøde 21. marts 2019 i kulturhuset CulturArte i Køng. Efterfølgende har udvalget i april, maj og juni afholdt temamøder for at indkredse det fælles grundlag for kulturpolitikken.

Hen over sommeren 2019 skrives der på et første udgangspunkt for kulturpolitikken i form af et bruttokatalog, som behandles af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i september 2019. Efter et møde mellem udvalget og Kulturforum Assens i september 2019 forventes det første udkast til en politik at kunne formuleres. Udkastet forventes behandlet på et udvalgsmøde i november 2019, hvorefter det rettes til. Det færdige udkast forventes behandlet i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i december, hvorefter det sendes i høring i december 2019-januar 2020. Den nye kulturpolitik forventes at kunne vedtages endeligt i udvalget og i Byrådet i februar eller marts 2020.