icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kulturpolitik

Assens Kommune skal have ny kulturpolitik. Det vedtog det politiske udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i efteråret 2018. På denne side kan du finde relevant baggrundsmateriale og læse om den proces, der skal munde ud i en ny kulturpolitik. Den nye politik forventes at kunne vedtages i Assens Byråd i oktober 2019.

Invitation til borgermøde

Er du kulturaktør eller kulturinteresseret borger?
Og vil du være med til at sætte præg på Assens Kommunes kulturpolitik?

Så kom og deltag, når Assens Kommune holder

Debatmøde om ny kulturpolitik

torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00-20.30
på CulturArte, Byvejen 5, Køng, 5620 Glamsbjerg

På mødet kan du blandt andet

  • få smagsprøver på, hvad kulturlivet i Assens Kommune byder på
  • få del i nogle kulturaktørers drømme om fremtidens kulturliv
  • drøfte perspektiver for kulturlivet med andre engagerede borgere

Se programmet her. 

Gruppedrøftelserne tager udgangspunkt i et debatoplæg med overskriften KULTUR SOM DRIVKRAFT. Se oplægget her

Tilmelding til mødet var senest søndag den 17. marts 2019 og er nu lukket.