icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kulturpolitik

Byrådet i Assens Kommune besluttede den 18. december 2019 at sende udkast til ny kulturpolitik, Kultur som drivkraft, i høring.

Kulturpolitikken skal understøtte Assens Kommunes Vision 2030 - Med vilje og hjerte. Kulturpolitikkens helt overordnede ambition er således, at kultur skal være drivkraft for fællesskab, identitet, udvikling og livskvalitet - og inspirationskilde for alle borgere i Assens Kommune. Samtidig skal politikken gøre kommunen kendt for en skarp kulturprofil, der satser på nogle få, højt prioriterede temaer, og for en ganske særlig samarbejdskultur på kulturområdet. I forlængelse af kulturpolitikken udarbejdes en kulturstrategi, der udpeger temaerne og beskriver samarbejdsmodellen.

Assens Kommunes kulturpolitik Kultur som drivkraft sætter mål for og giver retning til den kulturpolitiske indsats i kommunen og definerer, hvordan vi vil arbejde med kulturlivet. Det er meningen, at politikken skal virke som inspirationskilde for de mange aktive kulturaktører, vi har i kommunen. Endvidere skal politikken, sammen med Assens Kommunes kulturstrategi, fungere som vejledning for dem, som har behov for at kende Assens Kommunes prioriteringer på kulturområdet.

Høringsperioden løber fra den 1. januar 2020 til og med den 25. februar 2020

Høringssvarene vil indgå i Byrådets videre behandling af kulturpolitikken.

Høringssvar sendes til: kulturpolitik@assens.dk

Læs høringsudkastet til ny kulturpolitik, Kultur som drivkraft

Kulturstrategi og handlingsplan

Sideløbende med arbejdet med kulturpolitikken har det politiske udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur arbejdet med en kulturstrategi, der udpeger nogle få, højt prioriterede temaer i kulturpolitikken. I strategien skal desuden indgå en model for samarbejde på kulturområdet.

Læs foreløbig skitse til kulturstrategi

I forlængelse af kulturpolitik og kulturstrategi udarbejdes en handlingsplan for kulturpolitikken.

Det videre arbejde med strategi og handlingsplan kan følges på denne side.