icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Velkommen til et ambitiøst klimasamarbejde!

Byrådet har med Vision 2030 – Med vilje og hjerte sat et ambitiøst mål om, at vi skal være foran de nationale mål for den grønne omstilling.

Den grønne omstilling kan ses som en stor, langsigtet transformation af samfundet. Det er altså noget, vi skal være sammen om. Det er nødvendigt, fordi det kun er en lille del af den samlede CO2-udledning, der kommer fra kilder, som Byrådet har ansvaret for og kan påvirke direkte. Derfor er borgere, private og halvoffentlige virksomheder, græsrødder og mange flere nødt til at være med til at løse udfordringen.

For at sætte handling bag ordene har vi meldt os til Realdanias projekt DK2020, hvor vi sammen med 19 andre danske kommuner er udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.

Formål: Formålet med projektet er at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. Det indebærer, at vi i løbet af 2020 skal udvikle en klimastrategi.

Klimastrategien beskriver hvordan og med hvilke konkrete indsatser Assens Kommune som samfund kan:

  • blive klimaneutral inden 2050 og med initiativer på kort sigt sætte ambitiøse delmål for reduktion af CO2 i perioden, herunder at reducere CO2-udledningen med mindst 70 % i 2030.
  • leve op til Parisaftalens mest ambitiøse målsætning om at stræbe efter at begrænse den globale temperaturstigning til under 2°C og så tæt på 1,5°C som muligt.
  • kan tilpasse sig og bliver robust over for de forventede gener, der følger af klimaforandringer (vand, varme, tørke, vind mv.).

Strategien vil således ikke kun indeholde beskrivelse af Byrådets egne initiativer, men også initiativer som andre aktører har ansvaret for.

Klimapulje til borgerdrevne initiativer

Som en del af den kommende klimastrategi er der oprettet en klimapulje, som skal støtte borgerdrevne initiativer, der har potentiale til at reducere CO2-udledningen eller skabe større robusthed over for klimaforandringer inden for kommunegrænsen.