icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Klimatilpasning

I Assens har vi sat fokus på klimatilpasning, fordi klimaforandringerne kræver, at vi tilpasser os. Vi arbejde for, at mimimere risikoen for oversvømmelser og skabe plads til vandet, så det gør mindst mulig skade. Når det gøres smart, kan vandet bruges som en ressource frem for at udgøre en trussel.

Klimaet ændrer sig, og alt tyder på, at vi får mere varme, mere blæst og mere vand, globalt og lokalt. Dermed også her i Assens Kommune.

Især vand kan give problemer. Regnbygerne bliver kraftigere, kloakkerne kan få svært ved at følge med, og spildevandet kan stuve op i kældre og på veje. Vandstanden i havene stiger, og ved hyppigere kraftigere storme risikerer vi, at havvand skyller ind over land.

Vandet kan oversvømme by og land, og det er vigtigt allerede nu at gøre noget for at minimere skaderne.

Vi bliver nødt til at tilpasse os udsigten til mere vand, og derfor har vi udarbejdet en klimatilpasningsplan, som beskriver hvor vi skal begynde.

Du læse mere om kommunens klimatilpasningsplan og hvad du selv kan gøre for at forebygge oversvømmelser og vandskader, på siderne under klimatilpasning.

Tilskud til klimatilpasning


I de kommende år vil behovet for at klimatilpasse bygninger og infrastruktur fortsat stige. Mange virksomheder er allerede begyndt at integerere løsninger, som ruster deres bygninger til et forandret klima med flere skybrud og højere vandstande i havene.

Du kan som virksomhed søge tilskud til konkrete klimatilpasningsprojekter gennem en række forskellige støtteordninger.

Læs mere om de forskellige støtteordninger her

Kilder til inspiration

Der er masser af inspiration at hente på Miljøministeriets hjemmeside www.klimatilpasning.dk

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.