icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

DK2020 - Velkommen til et ambitiøst klimasamarbejde!

I Assens Kommune vil vi være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Det slog Byrådet fast med ’Vision 2030 – Med vilje og hjerte’, og vi er allerede i fuld gang.

Med den ambitiøse målsætning om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling vil Byrådet tage et lokalt klimaansvar og stille sig i spidsen for, hvad der bedst kan beskrives som en stor, fælles bevægelse, hvor alle samfundets aktører er nødt til at bidrage.

Her på siden kan du følge med i Assens Kommunes vej mod at blive klimaneutral og klimarobust inden 2050.

En fælles indsats med mange aktører 

For at blive en klimaneutral og -robust kommune skal Assens Kommune som virksomhed og arbejdsgiver spille på flere strenge. Der er behov for, at alle fagområders viden kommer i spil, at klima tænkes ind i opgaveløsningen, og at alle bidrager med ideer til nye indsatser, der gavner klimaet.

Assens Kommune som kommunal organisation har flere muligheder for aktivt at påvirke udviklingen på klimafronten. Vi er indkøber, arbejdsgiver, bygherre, myndighed mv.

Kommunens egen udledning svarer til ca. 1,4% af den samlede CO2-udledning inden for kommunegrænsen.  Vi kan nedbringe vores del af udledningen ved eksempelvis at investere i elbiler, energirenovere og drifte egne bygninger på energieffektiv vis mv.

Via planlægningen kan vi skabe gode fysiske rammer og prioritere konkrete klimatilpasningstiltag, der understøtter indsatsen. Desuden kan vi påvirke vores forsyningsselskaber og angive den ønskede retning, som de kan manøvrere efter.

Endelig kan vi oplyse, inspirere og facilitere og måske vigtigst af alt – vi kan indgå i partnerskaber og samarbejder med omverdenen om at fremme en bæredygtig udvikling.

I nogle tilfælde har vi således direkte mulighed for at iværksætte handlinger, mens vi i andre sammenhænge handler i netværk, samarbejder og indgår partnerskaber for at fremme den ønskede udvikling.

En klimaneutral kommune - Vores indsats for at nedbringe CO2-udledninger

Klimapartnerskaber

Vi indgår løbende klimapartnerskaber med en række private og halvoffentlige lokale aktører, hvor begge parter forpligter hinanden til at samarbejde mod klimaneutralitet og / eller klimarobusthed. 

Grønne fællesskaber

Grønne fællesskaber, er borgerdrevne initiativer, hvor eksempelvis en vej, en forening eller grupper af borgere, beslutter at igangsætte lokale klimainitiativer.

Det kan DU gøre...

Mange bække små... Vi kan alle gøre en lille forskel i vores hverdag. 

Dyk ned i vores inspirationskatalog og se, hvad der kunne passe ind i din hver dag.

En klimarobust kommune - Vores indsats for at tilpasse os klimaforandringerne

Klimatilpasningsplanen

Forebyggelse af oversvømmelser og vandskader

Handleplaner for vandhåndtering

Klimatilpasningsprojekter

Kontakt Klimasekretariatet

Tlf: 64 74 69 18

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.