icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Klimatilpasningsprojekter

Vi arbejder på, at gøre vores byer modstandsdygtige i forhold til de forventede klimaforandringer.

Her får du et overblik over de igangværende og afsluttede projekter:

Kirkebjergsøerne i Tommerup

Klimatilpasningsprojektet bringer vandet tilbage i byen, genskaber en sammenhængende naturkorridor og skaber et nyt rekreativ område.

Tallerupsøerne i Tommerup Stationsby

Tre nye regnvandssøer skaber rammen om et smukt rekreativt område i Tommerup Stationsby, der skabe merværdi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

Byen & Bæltet i Assens

Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens, der skal være første etape af en langsigtede strategi for oversvømmelsesbeskyttelse af hele byen.