icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Klimatilpasningsplan 2022 - 2050

Kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 er blevet revideret med bl.a. nye oversvømmelseskort og indsatser.

Denne klimatilpasningsplan udgør sammen med ’Klimastrategi 2020-2050 – Assens Kommune i grøn omstilling’ kommunens overordnede klimap­lanlægning. Kommunens mål er, at blive robust og modstandsdygtig over for klimaforandringer senest i 2050.

Plan indeholder informationer om kortlæg­ning på screeningsniveau af faren for oversvømmel­ser fra havvand, nedbør, vandløb og terrænnært grundvand. Faren for erosion ved kysten er også kortlagt. Der ud over er risikoen forbundet med oversvømmelser beskrevet, og der er angivet en række indsatser på kort sigt (frem mod 2033), mellemlang sigt (frem mod 2050) og lang sigt (frem mod 2100).

Du kan finde klimatilpasningsplanen her

Du kan se de digitale kort til klimatilpasningsplanen her.