icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Klimatilpasningsplan 2014

Vejret ændrer sig hele tiden, og derfor er det vigtigt både at forebygge skader, som kan forekomme af det mere ekstreme vejr, samt at tilpasse os vejrforholdene.

Klimatilpasningsplan

Assens Kommune og Assens Forsyning har i samarbejde udarbejdet en klimatilpasningsplan, som blev endelig vedtaget i Assens Byråd den 27. august 2014.

Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i kommuneplanen og bygger på den baggrundsviden og kortlægning, som er beskrevet i Handleplan for klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanen og Handleplan for klimatilpasning viser, hvor i Assens Kommune der i fremtiden kan ske oversvømmelser, og hvor oversvømmelserne vil ramme væsentlige værdier. Der er også en udpegning af områder, hvor der skal ske en indsats, for at begrænse oversvømmelser i fremtiden.

Indsatsområderne er nærmere beskrevet i Handleplan for klimatilpasning, hvor du også kan finde information om, hvordan oversvømmelses- og værdikortlægningen er udarbejdet.

Klimatilpasningsplanen skal medvirke til at kvalificere den fysiske planlægning, så de øgede vandmængder ikke kun bliver en trussel, men også en mulighed for at skabe kvalitet. Det kan blandt andet ske ved at skabe byrum, hvor vand er et aktiv, ligesom oversvømmelser kan skabe nye, spændende naturområder. Kommuneplanens afsnit om klimatilpasning sætter rammerne og retningslinjerne for den fysiske planlægning.

Samlet set ønsker Assens Kommunes at lave en helhedsorienteret indsats for klimatilpasningen, hvor vand bliver et aktiv og ikke et problem.

Oversvømmelse ved Brunshuse, januar 2012

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.