icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

En klimarobust kommune

Vores indsats for at tilpasse os klimaforandringerne.

I Assens har vi fokus på klimatilpasning, fordi klimaforandringerne kræver, at vi tilpasser os. Vi satser på visionære og ambitiøse klimatilpasningsprojekter, der opfylder flere ønsker og behov. Det gør vi ved at planlægge klimatilpasningen i én stor helhed, hvor byudvikling og vandhåndtering tænkes sammen.

Her kan du læse mere om kommunens forskellige indsatser for at blive klimarobust.