icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

DK2020 - Velkommen til et ambitiøst klimasamarbejde!

I Assens Kommune vil vi være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Det slog Byrådet fast med ’Vision 2030 – Med vilje og hjerte’, og vi er allerede i fuld gang.

For at nå målene for den grønne omstilling, er det nødvendigt at tænke i to spor. Assens kommune skal både være en klimaneutral og klimarobust kommune i 2050. Det vil sige at kommunen som geografisk enhed både skal arbejde på at blive CO2neutral samtidig med, at vi løbende klimatilpasser udsatte område, så de bliver modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Du kan læse mere om kommunens indsatser for at blive klimaneutral og klimarobust i via nedenstående link.

En klimaneutral kommune

Vores indsats for at nedbringe CO2-udledninger

En klimarobust kommune

Vores indsats for at tilpasse os klimaforandringerne