icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Klimastrategien i høring

Byrådet har nu godkendt en høringsudgave af Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050.

Klimastrategien indeholder en lang række indsatser, der skal implementeres frem mod 2030. Der vil løbende komme nye indsatser til. 

Den endelige version af klimastrategien behandles i Byrådet i december. 

Høring

Du har mulighed for at sende et høringssvar til den kommende klimastrategi.

Der er høringsfrist den 8. november. 

Bemærk, at høringssvarene vil blive offentlige i forbindelse med den politiske behandling af den endelig klimastrategi. 

Hvis du sender et høringssvar på vegne af en organisation eller forening.
Her kan du vedhæfte en fil med dit høringssvar, hvis du ønsker det.

Oplysning om behandling af personoplysninger