icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Velkommen til et ambitiøst klimasamarbejde!

I Assens Kommune vil vi være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Det slog Byrådet fast med ’Vision 2030 – Med vilje og hjerte’, og vi er allerede i fuld gang. Her på siden kan du følge med i Assens Kommunes vej mod at blive klimaneutral og klimarobust inden 2050.

Med den ambitiøse målsætning vil Byrådet tage et lokalt klimansvar og stille sig i spidsen for, hvad der bedst kan beskrives som en stor, fælles bevægelse, hvor alle samfundets aktører er nødt til at bidrage.

For at sætte en fælles grøn kurs for det lokale klimasamarbejde har vi meldt os til Realdanias projekt DK2020, hvor vi sammen med 19 andre danske kommuner er udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden. Det indebærer, at vi i løbet af 2020 skal udvikle en klimastrategi, der sætter ord på vores fælles, lokale klimaudfordringer, -løsninger og -mål.

Klimastrategien beskriver, hvordan Assens Kommune som geografisk område kan:

  • reducere CO2-udledningen med mindst 70% i 2030 og blive helt CO2-neutral inden 2050
  • blive robust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne

Strategien er startskuddet til at skabe et fælles, lokalt klimaværktøj. Et værktøj, hvor vi samler, synliggøre og understøtter borgeres, foreningers, virksomheders, investorers, uddannelsesinstitutioner og mange andre lokale aktørers klimainitiativer. Med andre ord, så vil vi engagere og indgå klimapartnerskaber med alle interesserede og ikke mindst tilskynde til handling, så vi sammen kan sætte fart på den grønne omstilling.

Herunder kan du løbende følge med i klimastrategiens udvikling og forskellige aktuelle klimainitiativer:

Deltag i vores digitale klimaevent d. 29. oktober 2020

Klimastrategien er i høring

Klimastrategien er nu i høring frem til den 8. november. 

Klimapulje til borgerdrevne initiativer

Som en del af den kommende klimastrategi er der oprettet en klimapulje, som skal støtte borgerdrevne initiativer, der har potentiale til at reducere CO2-udledningen eller skabe større robusthed over for klimaforandringer inden for kommunegrænsen.