icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Fysisk planlægning

Da Assens Kommunes byråd holdt byrådsmøde i Søllested den 25. november 2015, vedtog de en ny planstrategi for kommunen, og de besluttede desuden at gennemføre en delvis revision af kommuneplanen for 2013-2025.

Planstrategien er byrådets strategi for udvikling af Assens Kommune, og den har været sendt i høring hos lokalbefolkningen og andre interessenter i ni uger fra 30. november 2015 til 31. januar 2016.

Planstrategien er inddelt i fem fokusområder, som hver især har sin egen målsætning, da der er forskel på, hvilke kvaliteter hvert område har. De fem fokusområder er:

Nye boligformer og erhvervsudvikling i nord

Forstadsbåndet til Byregion Fyn, som geografik strækker sig over Aarup, Vissenbjerg, Tommerup, Tommerup Stationsby, Brylle, Verninge, Skallebølle, Skalbjerg og Grønnemose, har oplevet en positiv udvikling de senere år. Den vækst ønsker politikerne at fastholde og øge – både i forhold til bosætning og erhvervsudvikling.

Der skal til enhver tid være plads til at bygge 100 nye boliger i forstadsbåndet, for boligudbuddet skal matche forventet behov fra både børnefamilier, varierende familieformer og enlige. Det skal desuden være muligt at leve et helt liv i samme bysamfund. Det vil sige, at der skal være boliger, fritidsmuligheder og adgang til job for alle familietyper og -størrelser.

Fra byerne skal der være god adgang til oplevelser, motion og et aktivt friluftsliv i naturen, så borgere har mulighed for at have en sund levevis og en høj livskvalitet.

Der skal også gang i udvikling og salg af erhvervsområder igen - især på strækningen mellem Vissenbjerg og Aarup/Grønnemose, og så skal vækstmulighederne som motorvejskommune udnyttes i højere grad.

Byggegrunde, ungdomskulturhus og bæredygtig energi centralt

Campus og Livet på landet indeholder Glamsbjerg, som den eneste større by, samt en lang række mindre byer i den midterste del af kommunen. Samlet set skal indbyggertallet i Campus & Livet på landet-området som minimum fastholdes.

Kvaliteterne og faciliteterne i Glamsbjerg skal understøtte byens styrker, så byen fortsat bliver ved med at være et godt sted at bo og leve – blandt andet ved at lave et ungdomskulturhus. Som uddannelsescenter skal Glamsbjerg fortsat være blandt de bedste i Danmark ved at opretholde et så godt tilbud til de unge studerende, at det også kan tiltrække unge, der bor uden for Assens Kommune. I Livet på landet-området skal der fortsat være gode muligheder for landbruget og gartnerierne, og her kan eventuelt udvikles områder til produktion af bæredygtig energi som eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg.

Boligudvikling, øget adgang til naturen og kvalificeret arbejdskraft mod vest
Livet ved kysten strækker sig langs kysten og rummer blandt andet Assens og Haarby. Målet for Livet ved kysten er at udvikle turismen samt kyst- og kultur-oplevelser, så vi bruger kystens store potentiale endnu bedre.

Livet ved kysten er attraktivt for folk i en moden alder samt familier med voksne børn. Området skal være førstevalg for dem, der vil nyde det frirum og de kystnære muligheder, som findes her. Købstaden Assens skal blive ved med at være kultur-, oplevelses- og handelsmekka, og byens kvaliteter skal bevares og styrkes.

På erhvervssiden vil man sikre velbeliggende erhvervsarealer og give nuværende virksomheder mulighed for udvikling – og så skal erhvervslivet gøres opmærksom på de gode muligheder for kvalificeret arbejdskraft i området. Livet ved kysten er attraktivt for både enkeltmands- og store virksomheder med lyst til lækre omgivelser og en god udsigt.

Bedre forbindelser

Mange af kommunens borgere pendler til og fra arbejde, og derfor sættes der ekstra fokus på fremkommeligheden på landevejen mellem Assens og Odense samt forbindelserne til Trekantsområdet og Faaborg.

Målet for Bedre forbindelser er at gøre infrastrukturen i Assens Kommune endnu bedre - både den fysiske og digitale infrastruktur, for på den måde at skabe de bedste betingelser for udviklingen af erhvervslivet. Desuden skal togstationerne og nærhed til et godt pendlernet i forstadsbåndet udnyttes bedre.

Udvikling af lokalsamfund og medborgerskab

Cirka halvdelen af befolkningen i Assens Kommune bor udenfor de syv største byer, og blandt andet derfor er viljen til at engagere sig i lokalområdet stor. Målet er, at borgerne tager ejerskab for at udvikle egne lokalområder og dermed bidrager til at gøre kommunen til et endnu bedre sted at bo og leve.

Lokalsamfundenes udvikling skal ske gennem involvering, dialog og tværgående samarbejde mellem samtlige interessenter.

Revision af kommuneplanen

Sammen med vedtagelsen af planstrategien besluttede Byrådet, at der skal gennemføres en delvis revision af kommuneplanen for 2013-2025.

Borgermøder

Der blev afholdt borgermøder om planstrategien den 11. januar i Glamsbjerg, den 13. januar i Ebberup og den 21. januar i Tommerup.

Kontakt Plan

Åbningstider:
Mandag - onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.