icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Pulje til borgerdrevne projekter

Pulje på 200.000 til borgerdrevne projekter... Har du en god projektidé?

 

Hvem kan søge?

 • Alle borgere og aktører i postnummer 5492 kan samle en aktionsgruppe, og søge midler til deres projektidé.
 • En aktionsgruppe skal bestå af minimum tre personer - der er ingen øvre grænse for ansøgergruppens størrelse.

Hvor meget kan der søges?

 • Hvert projekt kan tildeles op til max. 50.000 kr.
 • Midlerne kan bruges som ”egenfinansiering” i forbindelse med fondssøgning - men kun frem til december.
 • Der kan ikke søges yderligere støtte fra Assens Kommune.


Hvad kan du søge om?

 • Du kan søge om penge til projekter, som understøtter udviklingsplanen. Dvs. projekter som...
 • Styrker Vissenbjergområdets fælles identitet, med natur, landskab og forbindelser - både fysiske og mentale.
 • Styrker lokalsamfundenes individuelle kvaliteter og de lokale fællesskaber – både i de enkelte lokalsamfund og på tværs.

Projekterne kan både være fysiske projekter - f.eks. forskønnelse af byrum - begivenheder eller have en organisatorisk karakter.


Krav til projektet

 • Projekterne skal være tilgængelige og gratis for alle.
 • Aktionsgrupperne skal selv kunne gennemføre projektet, og projektet skal være realiseret i indeværende valgperiode.
 • Aktionsgrupperne er selv ansvarlige for at sikre aftaler med grundejere (inkl. kommunen) ift. anvendelse af arealer.
 • Der skal være en juridisk ansvarlig part (CVR-nummer) til at modtage pengene - spørg evt. en lokal forening, eller Vissenbjerg Lokalråd.

 

Sådan søger du (proces)

Idégenerering (17. marts - 6. juni)

Først og fremmest skal du finde den gode idé, og nogen at gennemføre idéen sammen med. Du kan selv samle venner og naboer, eller eventuelt oprette din idé på dialog.assens.dk, hvor du også kan bidrage til andres gode idéer.

Du kan også bare møde op til Idégenereringsmøde (Byværksted), den 21. april, i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter. Her kan du…

 • Få andre med på din idé, sparre og videreudvikle idéen sammen.
 • Støtte op om andres idéer (du behøver ikke selv at have en med).
 • Slå flere idéer sammen, så 2+2 bli’r til 5.

Efter byværkstedet vil du sandsynligvis have det du skal bruge for at søge om midler fra puljen, men deltagelse det er ikke en forudsætning for at søge puljen.

 

Ansøgning senest 6. juni

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Hvem der ansøger, og hvor mange der er med i projektet
 • Navn og emailadresse på minimum 3 medansøgere
 • Beskrivelse af formål og projekt ide: Hvad, hvor og for hvem?
 • Hvor meget forventes det at koste, at udføre idéen?
 • Hvad er tidsplanen? Vil I søge ekstra finansiering, f.eks. fondsstøtte?

Ansøgningen sendes til plan@assens.dk.

OBS: Vi stiller ikke krav til ansøgningens form, så om I sender en skriftlig ansøgning, laver en kort video eller noget helt tredje, er op til jer... så længe der i ansøgningen svares på de ovenstående punkter.

Vurdering af ansøgningerne (7. juni . 28. juni)

Projektidéerne vil blive vurderet ift. nedenstående prioriterede rækkefølge:

 • Hvordan/i hvor høj grad idéen understøtter udviklingsplanen
 • Er det realistisk at gruppen kan udføre idéen for de ansøgte midler?
 • En god fordeling af de projekter der tildeles midler ift. geografisk og aldersmæssig spredning.

OBS: I vurderingsperioden kan det være at vi kontakter jer, med enkelte uddybende spørgsmål, eller forslag til mindre justeringer.

 

Fordeling af midler den 9. august

Den 9. august beslutter Miljø, Teknik og Planudvalgt, hvilke projektidéer der skal have del i midlerne. Inden udbetaling af pengene kan I blive bedt om supplerende oplysninger, f.eks:

 • CVR-nummer til udbetaling
 • Tilsagn om fondsmidler
 • Underskrevet brugsretsaftale, hvis idéen kræver anvendelse af arealer (private eller kommunale)

Efterspurgte oplysninger skal afleveres senest i december (gerne tidligere), så pengene kan udbetales inden nytår.