icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Downloadside

Hent udviklingsplan for Vissenbjerg og omegn

Vissenbjerg og omegn er geografisk velplaceret. Området er tæt bundet op på både motorvej og jernbane, der giver gode forbindelser og nærhed til Odense og Trekantsområdet. Desuden ligger områdets byer i tæt sammenhæng med det helt unikke istidslandskab og naturen.

Dette skaber gode forudsætninger for vækst i forhold til bosætning, erhverv og turisme, som godt kan udnyttes endnu mere end det er i dag.

Derfor er det mig nu en glæde at præsentere denne udviklingsplan for området ”Fremtidens Vissenbjerg” som vi påbegyndte juni 2021. En plan som skal hjælpe os med at sætte retning og vælge til og fra i tiden der ligger foran os. Hermed er intentionen at vi får skabt en berigende udvikling.

Planen står på en proces over det sidste år, hvor vi har arbejdet for en fælles retning borgere, administration og politikere. I arbejdet har Følgegruppen, en gruppe bestående af lokale aktører og udvalgte udvalgspolitikere, har med god hjælp fra STED by- og landskabsarkitekter, drøftet Vissenbjergområdets mange potentialer, også set i forhold til højaktuelle samfundstendenser.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give en særlig tak til deltagerne i følgegruppen: Marie Lind, Kaja Hartmann, Morten Jørgensen, Flemming Risskov Jørgensen , Steen Jørgensen, Bjarne Stenhøj, Niels Kaare Petersen, Peter Balling, Claus Bech samt Dan Gørtz, Henrik Kirk og Elmer Philipsen.

Heldigvis stopper det gode samarbejde ikke her og ser frem til, sammen med jer, at forfølge planen og få skabt handling i Vissenbjerg og omegn.

Søren Steen Andersen
– Borgmester

Hent udviklingsplanen her:

Er du interesseret i, at læse mere om den viden og de analyser og samfundstendenser, der har været afsæt for arbejdet med udviklingsplanen, kan du hente analyserapporten her: