icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Fremtidens Vissenbjerg

VISSENBJERGENE – et stærkt fællesskab omkring naturen

Forslaget til udviklingsplan for Vissenbjerg og omegn blev den 29. juni 2022 vedtaget af byrådet. Tak for de mange gode input og kommentarer i forbindelse med planens tilblivelse.

Udviklingsplanen kan hentes her på siden.

 

Pulje på 200.000 til borgerdrevne projekter i Vissenbjerg og omegn!

Den 8. august 2022 bevilligede Miljø, Teknik og Planudvalget 50.000,- til følgende 4 borgerdrevne projekter, med afsæt i udviklingsplanen:

  • Oprensning af Mose i Skallebølle (projektet er gennemført)
  • Opstilling af bænke i Vissenbjerg
  • Skaterbane til de unge i Vissenbjerg
  • En Thomas Dambo-trold ved Udsigten

 

Realiseringsprojekt i Vissenbjerg bymidte

Der er udarbejdet et dispositionsforslag til et projekt i Vissenbjerg bymidte, der på sigt skal binde områdets attraktioner sammen, som ”perler på en snor”.

  • En større ”perle” - hovedattraktion som omdannes til byens vartegn (Udsigten)
  • Mindre ”perler”/attraktioner, som har tydlige relation til den store ”perle” i udformning, formsprog eller materialitet.
  • ”Perlerne” bindes sammen af en stiforbindelse/et stiloop


Lige nu arbejdes der på gennemførelse af etape 1 i to delprojekter.

  1. Et områdefornyelsesprojekt for ankomsten til hallerne og parkeringspladsen.
  2. Et fondsprojekt for forbindelsessti til Terrariet, samt en ny udsigtsplatform på Udsigten. Delprojekt 2 ligger i fredet område, og gennemførelse forudsætter derfor dialog og tilladelser fra fredningsmyndighederne.

De resterende etaper sammentænkes med forsyningens kommende arbejde, med kloakseparering i Vissenbjerg.

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.