icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Regnvandsprojekt skaber rekreative områder

På det grønne område ved Kirkebjerg bliver det første regnvandsprojekt igangsat.

Assens Kommune og Assens Forsyning er i gang med at undersøge mulighederne for det første regnvandsprojekt i Tommerup. I projektet arbejder vi i fællesskab om at undersøge mulighederne for genåbning af det rørlagte vandløb Rævedamsafløbet gennem Tommerup.

Vi er med projektet i Tommerup udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. Vi søger at løse udfordringer i både kloaksystem og vandløb på én gang ved bl.a. at etablere regnvandssøer og genåbne vandløbet. Samtidig skal projektet styrke naturkvaliteten i området, og vi skal skabe flere rekreative områder til gavn for byens indbyggere.

Regn & Byer er et partnerskab bestående af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC (Kommunalteknisk Chefforening). Formålet med Regn & Byer er at kvalificere og fremme klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

Regnvandsprojektet i Tommerup er sammen med kun 3 andre projekter i Danmark udvalgt til at deltage i kampagnen.

Se også ...