icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Regnvandsplan for Tommerup

Klimaet ændrer sig: Vi skal vænne os til mere nedbør om vinteren, flere skybrud om sommeren og højere temperaturer hele året rundt

Det giver os både udfordringer og muligheder, og vi må derfor i gang med at forberede vores byer, landområder og natur klogt på fremtidens vejr. Også i Tommerup skal vi finde nye måder at håndtere regnvandet på. Ved at lede vandet på overfladen og føre det tilbage til dets naturlige kredsløb, kan vi sikre os bedre mod oversvømmelser og samtidig bringe naturen tættere på byen.

Mulighederne er mange, når vi ser regnvand som en ressource frem for at lede det til kloakker under jorden: Vi kan skabe nye grønne områder og veje, som kan hjælpe med at forsinke regnvandet. Vi kan indrette steder i byen, som bruges til aktiviteter de fleste dage om året, og ved skybrud fungerer disse steder som opbevaring af vand, indtil der igen er plads i kloakkerne. Eller vi kan bruge vand og natur til at bringe glæde, leg og skønhed i bybilledet. Kun fantasien sætter grænser.

Regnvandsplan

I samarbejde med Assens Forsyning har vi udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup, som skal ruste byen og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser samtidig med, at naturen bringes tættere på byen og der skabes rekreative områder. Planen udpeger steder i byen, hvor der er plads til regnvandet samt overordnede principper for, hvordan vandet kan håndteres.

Regnvandsplanen inddeler Tommerup i 8 delområder. For hvert delområde beskriver planens ”blå koncept” de tiltag, der skal gennemføres for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand i kloaksystemet, samt tiltag for at klimatilpasse byen således, at risikoen for oversvømmelser mindskes i de boligområder der er udsatte i skybrudssituationer.

Klimatilpasning i Tommerup 2016-2030

Planen blev vedtaget i juni 2017, og vi er i gang med at konkretisere projekterne og få finansieringen på plads. Vi regner herefter med at gennemføre projekterne i etaper over de næste 10-15 år.

I Tommerup St. er vi allerede i gang med at forebygge oversvømmelser, og det arbejde fortsætter i de kommende år. Ved Fyrtårn Tommerup er der etableret et kombineret regnvands- og aktivitetsbassin. Bassinet kan opmagasinere regnvand fra kloakken, når der ikke er plads i kloakledningen.

Der vil dog kun stå regnvand i bassinet få gange om året, så resten af tiden kan bassinet bruges til aktiviteter i form af f.eks. skating, hockey og boldspil. Bassinet er etableret i et samarbejde mellem Fyrtårn Tommerup, Assens Forsyning A/S og Assens Kommune.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.