icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Regnvandsplan for Tommerup

Klimaet ændrer sig: Vi skal vænne os til mere nedbør om vinteren, flere skybrud om sommeren og højere temperaturer hele året rundt

Det giver os både udfordringer og muligheder, og vi må derfor i gang med at forberede vores byer, landområder og natur klogt på fremtidens vejr. Også i Tommerup skal vi finde nye måder at håndtere regnvandet på. Ved at lede vandet på overfladen og føre det tilbage til dets naturlige kredsløb, kan vi sikre os bedre mod oversvømmelser og samtidig bringe naturen tættere på byen.

Mulighederne er mange, når vi ser regnvand som en ressource frem for at lede det til kloakker under jorden: Vi kan skabe nye grønne områder og veje, som kan hjælpe med at forsinke regnvandet. Vi kan indrette steder i byen, som bruges til aktiviteter de fleste dage om året, og ved skybrud fungerer disse steder som opbevaring af vand, indtil der igen er plads i kloakkerne. Eller vi kan bruge vand og natur til at bringe glæde, leg og skønhed i bybilledet. Kun fantasien sætter grænser.

Regnvandsplan

I samarbejde med Assens Forsyning har vi udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup, som skal ruste byen og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser samtidig med, at naturen bringes tættere på byen og der skabes rekreative områder. Planen udpeger steder i byen, hvor der er plads til regnvandet samt overordnede principper for, hvordan vandet kan håndteres.

Regnvandsplanen inddeler Tommerup i 8 delområder. For hvert delområde beskriver planens ”blå koncept” de tiltag, der skal gennemføres for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand i kloaksystemet, samt tiltag for at klimatilpasse byen således, at risikoen for oversvømmelser mindskes i de boligområder der er udsatte i skybrudssituationer.

Klimatilpasning i Tommerup

Regnvandsplanen for Tommerup blev vedtaget i juni 2017. Siden vedtagelse af planen har Assens Kommune og Assens Forsyning A/S samarbejdet om realisering af delelementer i planen.

Assens Kommune har genåbnet ca. 1,5 km vandløb gennem byen og udformet et nyt rekreativt område med hjælp og input fra borgere og Tommeruppernes Lokalråd. Assens Forsyning A/S har opgraderet kloaksystemet og etableret nye regnvandsbassiner der forsinker og renser regnvandet fra byen inden det ledes ud til vandløbet.

Projekterne er tæt koordineret og samtænkt således, at de understøtter hinanden samtidig med, at den naturlige hydrologi og kulturhistorie genskabes via en ny blå-grøn kooridor gennem byen, der giver adgang til ny natur og et nyt rekreativt område ved Kirkebjergsøerne i midten af projektområdet. Projektet er der ud over samtænkt med 2 vandplanindsatser syd for byen og bidrager til tilbageholdelsen af kvælstof og CO2.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.