icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Nyt boligområde i Overmarken

Første skridt til udviklingen af den nye bydel i Tommerup er taget. Planlægningen blev endelig vedtaget 28. juni 2017 og byggegrundene udbydes nu til salg.

Med byudviklingen i Overmarken planlægges en helt ny bydel. Første etape ligger i den sydøstlige del af bydelen, med vej- og stiadgang fra Vestervangen. I området er der særligt fokus på, at der er gode bebyggelsesmuligheder og på at der etableres grønne områder, hvor der kan håndteres regnvand.

I området er der udstykket 12 grunde. Området vil i senere etaper blive udbygget mod vest og nord.

Se lokalplan her

Hvis du vil holdes orienteret, når der sker noget nyt i forhold til byggegrunde i den nye bydel, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her:

Jeg vil gerne vide mere om byggegrundene på Vesterled