icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

En bæredygtig by i udvikling

I Tommerupområdet er der vilje til vækst og til at sikre en helhedsorienteret udvikling af området.

Assens Kommune og Tommeruppernes lokalråd har sammen udarbejdet en udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby.

Formålet er, at sætte retning for områdets udvikling, og at danne grundlag for sammentænkning og synergi imellem den:

  • kommunale planlægning,
  • offentlige og private investeringer,
  • lokalsamfundets initiativer.

Lokal viden, identitet og strategi

Fremtidens Tommerup bygger på input fra borgere, lokale interessenter og ildsjæle – bl.a. med et borgertopmøde i foråret 2016. Den lokale viden har, i vid udstrækning, været med til at beskrive Tommerupområdets identitet, og derved forme strategien for fremtiden.

Et lokalsamfund - To bydele

Strategien bygges op omkring 4 løftestænger, med udgangspunkt i Tommeruppernes fælles kvaliteter:

  1. ET Lokalsamfund: At styrke de mentale- og de fysiske forbindelser imellem de to bydele, for derved at opnå maksimal synergi imellem bydelene.
  2. To Bydele: At styrke bydelenes individuelle identitet, for derved at opnå et bredt udbud af landskabs- og naturoplevelser, og by- og boformer.
  3. Naturen Tæt På: At udvikle og udnytte landskabet og naturen, som en markant identitetsfaktor for Tommerupområdet.
  4. Central Beliggenhed: At bygge videre på, og udnytte potentialet i forhold til Tommeruppernes centrale beliggenhed.

Udviklingsplanen blev endeligt vedtaget af Byrådet den 28. juni 2017. Den vedtagne udviklingsplan kan hentes her