icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

En strategisk udviklingsplan for Assens

Åbn print-versionen af udviklingsplanen for ”Fremtidens Assens”

Assens Kommune har med udviklingsplanen for Fremtidens Assens, skabt grundlaget for en samlet udvikling af Assens by og bymidte med afsæt i de stedbundne potentialer og styrker: den gamle købstad, havnen, kysten og områdets helt særlige landskaber.

Formålet er at vise konkrete veje til, hvordan bymidten kan styrkes og gentænkes og åbne op for nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser. Ved at identificere og udvikle de områder, som vurderes at have størst mulig potentiale som løftestang for en positiv udvikling af hele byen.

Planen skal fungere som styringsværktøj til løbende vurdering, prioritering og igangsættelse af ideer og indsatser i arbejdet med at udvikle byen både fysisk, socialt, økonomisk og organisatorisk.

Vejen hertil

Udviklingsplanen er resultatet af en omfattende proces og dialog, som har involveret politikere, embedsmænd, et bredt spænd af aktører fra forskellige brancher og ikke mindst borgerne i byen.

Processen er gennemført fra sommeren 2018 til foråret 2019. Helt centralt var fire større workshops med en politisk styregruppe og et interessentforum bestående af udvalgte aktører. Hvor de involverede har været medudviklere af planen og taget aktiv del i analyse, udvikling og prioritering.

Processen har været afgørende for at skabe en samlet udviklingsplan, som er grundig forankret og har forudsætningerne for at blive ført ud i livet.

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.