icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Fremtidens Assens

Assens er en velbevaret, attraktiv og hyggelig købstad, smukt beliggende direkte ved Lillebælt.

Udviklingsplanen for Fremtidens Assens, i politisk behandling

Høringsperioden er afsluttet og den politiske behandling, frem imod endelig godkendelse, starter i Miljø, Teknik og Plan, den 3. juni 2019.

Udviklingsplanen for Fremtidens Assens har nu været i 4 ugers offentlig høring, og er dermed klar til den endelige politiske behandling frem imod Byrådets endelige vedtagelse den 26. juni 2019.

Der er i høringsperioden indkommet 14 høringssvar. Du kan læse høringssvarene og administrationens vurdering på Miljø, Teknik og Plans dagsorden (punkt 9), her.

Udviklingsplanen for Fremtidens Assens er i høring

- fra den 25. april til og med den 22. maj 2019.

Projektet Fremtidens Assens er nu så vidt, at et forslag til en udviklingsplan nu er klar. Planen er et overordnet styringsredskab for byens udvikling de næste mange år. I planen er der særligt fokus på tre kerneområder og særegne kvaliteter for Assens; den bynære havn, den kulturelle købstad og det vilde bylandskab på jordbassinerne.

Høringsudgaven af Udviklingsplan for Fremtidens Assens kan hentes her.

Understøttende bilag til udviklingsplanen kan hentes her.

Tak for et godt borgermøde

I forbindelse med høringen er der blevet afholdt borgermøde mandag den 6. maj, kl. 19-21, i Teatersalen – Arena Assens. På borgermødet gennemgik Kira Maria Svankjær, fra BARK rådgivning, udviklingsplanens indhold, hvorefter der vil var mulighed for at stille spørgsmål.

Vi takker for et flot fremmøde og en god aften med jer, engagerede og spørgelystne borgere.

Ansøgning sendt til Realdania

Et bredt flertal af byrådet besluttede den 27. februar, hvad åbningstrækket for Fremtidens Assens skal indeholde – Ny havneplads, Multitek og omlægning af Søndre Ringvej. På den baggrund har vi nu sendt en ansøgning til 2. runde af Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant” (som også støttede udarbejdelsen af den kommende udviklingsplan for Assens by), om støtte til - og samarbejde om – udviklingen af den bynære havn.
Projektet indeholder en række elementer, og består både af borgerdrevne forsøgsprojekter, kommunale projekter og private investeringer.

0. Assens Molelaug skaber liv og aktivitet ved det røde pakhus, resten af 2019.

1. Havnepladsen kobler indre købstad og havn - En ny havneplads skaber et centralt og aktivt knudepunkt mellem bymidte og havn og samler det i dag fragmenterede byrum.

2. Multiteket skaber et nyt ankerpunkt i bymidten - Det tidligere Rådhus åbnes op imod pladsen, og omdannes til Multitek. Assens Bibliotek flytter ind og gentænkes, som et multifunktionelt mødested med plads til fællesskaber, kulturoplevelser, formidling, events m.m.

3. Omlægning af Søndre Ringvej aflaster havnepladsen - En ny vej fører den tunge trafik uden om den nye havneplads.

4. Fra parkeringsplads til byliv og boliger - Hvor der nu er parkeringsplads, skal der udbydes en attraktiv byggegrund. Her skal en ny bygning på max 3 etager, være med til at indramme den nye havneplads. Den nederste etage skal have åbne, aktive facader mod pladsen.

5. Potentielt byggefelt - Grunden med de 2 pakhuse kan måske omdannes til attraktive boliger og hotel.

Byværksted #1 om fremtidens Assens - Har du en god idé?

Lørdag den 1. december kl 11-15

Planer skaber ikke levende byer - Det gør dem der bruger byen.

Vi vil gerne høre endnu mere om dine drømme og idéer til udviklingen af Assens by. Derfor inviterer Assens kommune alle byens borgere og aktører til byværksted lørdag den 1. december. Her vil der være mulighed for at komme med på en byvandring i et af de tre udvalgte fokusområder og efterfølgende deltage i en workshop, hvor der skal idégenereres og skabes arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper som herefter arbejder videre med udviklingen af midlertidige byrumseksperimenter. Måske har du en god idé til en ny indretning af et byrum i Assens, en ny funktion i en tom bygning, etablering af en ny forbindelse eller en idé til et nyt event? Måske vil du gerne bidrage med synspunkter og idégenerering?

De tre udvalgte områder er

 • Bymidten – Tobaksgaarden, Østergade og Plum-områder
 • Havnen – Kogehusmole og midtermole
 • Sukkerfabrikken – Areana Assens og Jordbassinerne

Lørdag d. 12. januar afholder vi Byværksted #2, hvor de etablerede arbejdsgrupper samles for at sparre med hinanden, og med medarbejdere fra Assens Kommune og BARK rådgivning.

Onsdag den 23 januar uddeler Interessentforum tilskud til fire udvalgte projekter i byens rum, der fordeles i alt 95.000 kr.

Tak for et flot fremmøde, til Bymødet på Tobaksgaarden d. 12. november.

 

Præsentationerne fra dagen kan hentes her:

 

Bymøde d. 12. november Introduktion til byværksteder Assens Kommune

Bymøde d. 12. november Assens - et blik udefra BARK

30.07.2018

Fotokonkurrence

Vis os din by…

… Hvad kendetegner din by? Hvor finder man de skjulte steder? Hvor er dit yndlingssted? Hvad skal Assens have mere af?

Indfang essensen af Assens og upload et billede via instagram eller facebook med hashtag:

#FremtidensAssens

Upload dit foto inden 1. oktober 2018, hvor vi kårer vinderen, som modtager et gavekort til Assens Handelsstandsforening. Vinderen annonceres på Fremtidens Assens facebookside.

Husk, hvis du uploader billeder på din egen profil på Instagram og Facebook, at din profil skal være åben, hvis vi skal kunne se billederne.
Konkurrencen er hverken støttet eller sponsoreret af facebook eller instagram.

Fremtidens Assens

Assens er kommunens hovedby, og der er et stort uudnyttet potentiale, som vi nu sætter turbo på at udvikle med projektet ”Fremtidens Assens”. Vi vil fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer ved at udvikle Assens. Vi vil skabe sammenhængskraft og fastholde og skabe nyt liv i bymidten ved at gentænke Assens’ identitet.

I Assens har vi enestående historiske miljøer, som vi arbejder sammen om at bevare, beskytte og udvikle. Assens er også og skal fortsat være en erhvervsby. Gennem tiden har mange traditionelle Assens-virksomheder evnet at transformere sig i takt med byens udvikling og med stærke rødder i historien. De er derfor stærke elementer og forbilleder i forhold til at formidle byens historie og vise vejen ind i fremtiden.

”Fremtidens Assens” er historien om udvikling i fællesskab med stor respekt for byens historie, hvor politikere, borgere og nøgleinteressenter går sammen om at forme ”Fremtidens Assens”. Vi sætter retningen og skaber et nyt lag i byens identitet.

Projektet løber fra marts 2018 til sommeren 2019 og munder ud i en udviklings- og helhedsplan, der illustrerer, hvordan vi kan styrke midtbyen med byfornyelse og samarbejde mellem byens aktører.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 2 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med halvdelen under indsatsen ”Hovedbyer på Forkant” 

Politisk styregruppe

Til at sikre fremdrift og forankring af projektet, er der nedsat en politisk styregruppe bestående af:

 • Dan Gørtz (V) – formand for styregruppen og udvalgsformand for miljø, teknik og plan
 • Henrik Hansen (A) – medlem af udvalget miljø, teknik og plan
 • Finn Viberg Brunse (A) – udvalgsformand for beskæftigelse, erhverv og kultur
 • Pia Offer Madsen (V) – næstformand i udvalget beskæftigelse, erhverv og kultur
 • Søren Steen Andersen (V) – borgmester

Interessentforum

Et interessentforum af lokale aktører og interessenter skal fungere som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe ved at bidrage med viden og indsigt samt tænke ud af boksen, provokere og inspirere politikerne. Interessentforum består af 10 medlemmer, hvoraf de otte er inviteret direkte af politikerne, og de to er fundet på baggrund af ”jobopslag”. Interessentforum består af:

 • Marc Hintze, formand - foreningen Assens Købstad
 • Inge Dahl, formand - Assens Lokalråd
 • Henrik Nim, ejer - Vinspecialisten, Assens
 • Corinna Möhrlen, medejer - WEPROG X-sailing
 • Morten Nørregaard, indehaver - Danbolig, Assens
 • Lasse Tajmer, kulturchef - Tobaksgaarden, Assens
 • Finn Pedersen, kunstnerisk leder - Assens SangKraftcenter
 • William Dean McKinney, borger, udvalgt efter ansøgningsrunde
 • Camilla Hedenhoff, borger, udvalgt efter ansøgningsrunde

Facebook

Du kan følge projektet på facebook – UdviklingAfAssensBy


Kontakt Plan

Åbningstider:
Mandag - onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.