icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Fremtidens Assens

Udviklingsplanen ”Fremtidens Assens” er den langsigtede plan for udviklingen af Assens by.

Udviklingsplanen "Fremtidens Assens"

Centralt i udviklingsplanen er transformationen af vores gamle erhvervshavn til et levende, indbydende byrum med direkte forbindelse til den historiske bymidte.

Projektet består foreløbigt af 3 etaper:

Kortet viser de tre etaper i den langsigtede udviklingsplan "Fremtidens Assens".

Etape 1 - Sdr. Ringvej (den gule markering i kortet)

Vi bygger Sdr. Ringvej om som et led i udviklingen af havneområdet og for helt konkret at muliggøre anlæggelsen af en plads foran det kommende Multitek i det gamle rådhus.

I den forbindelse lukkes Willemoesgade foran det kommende Multitek. Trafikken skal derfor ledes ad en anden vej. Vejen lægges syd om Multiteket i et nyt tracé, der kobler sig på den eksisterende Søndre Ringvej ved den gamle sukkerfabrik.

Vejens tracé er lagt ud fra hensynet til den forventede trafik, og særlig ud fra et hensyn til omgivende anvendelser som parkering, grønne arealer, regnvandsbassin og skoven mod vest.

Etape 2 - Multitek og Havneplads (den grønne markering i kortet)

Vi skaber en ny aktiv havneplads, der sikrer forbindelse mellem den smukke købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø. Havnepladsen bliver et grønt byrum, en aktiv og levende plads og byens nye samlingspunkt ved vandet.

Samtidig bliver det gamle rådhus omdannet til et multitek, hvor der er fokus på fællesskab, aktiviteter, turisme og kultur. Vi flytter også byens bibliotek ned i multiteket for at understøtte forandringen af Assens by.

Etape 3 - Udviklingsområde (den blå markering i kortet)

Vi vil udvikle området og skabe et byområde, som kan rumme boliger, café, hotel samt ferie- og fritidsoplevelser. Det er også her, vi arbejder med, at det kommende nationale Kyst og Lystfiskercenter kommer til at ligge. Med området vil vi styrke forbindelsen mellem byen og vandet, og udvikle et levende havnemiljø, der spiller tæt sammen med havnepladsen og den gamle købstad.

Delprojekt - Multiteket

Assens Kommune har indgået kontrakt med WE Architecture – om et multitek, og med byMUNCH by- og landskabsdesign – om den nye havneplads i Assens. Projekterne er første skridt af en større udviklingsplan for Fremtidens Assens, hvor byen og havnen bliver tættere forbundet. Den filantropiske forening Realdania støtter projektet som en del af indsatsen ”Hovedbyer på forkant”.

”Byen & Bæltet" – Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens

I sammenhæng med "Fremtidens Assens" og som en del af den overordnede beskyttelsesstrategi har kommunen fået udarbejdet projektet "Byen & Bæltet". Dette er et udviklingsprojekt, hvis formål er, at beskrive mulighederne for etablering af et klitlandskab på Assens Næs, der beskytter området mod oversvømmelse og erosion.

Du kan læse mere om projektet her:

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.