icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse

Information om projekt ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab. Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”

Jordløse fik i 2018 godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 til et projekt, der skal udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse.

Projektet er blevet gennemført i 2019/2020 i et samarbejde mellem Assens Kommune og Jordløse. Der blev udarbejdet en By- og Landskabsplan, som du kan se her: By- og landskabsplan

Projektets resultater

By- og landskabsplanens løser, hvordan hele forløbet omkring Landevejen kan indrettes/byforskønnes med fokus på at binde byen sammen med landskabet og naturen omkring. Planen udpeger steder i Jordløse by, kaldet Knudepunkter, der byforskønnes og bliver ”det særlige sted”. Planen udpeger også steder ude i landskabet, hvor forbindelsen til byen markeres. De punkter kaldes ankerpunkter. Der er kommet følgende ud af projektet, som du kan tage ud og opleve:

  • Der er gennemført en omdannelse af knudepunkterne Frugtlunden, Forsamlingspladsen og Gadekæret
  • Der er etableret tre ankerpunkter ude i landskabet.
  • Der er afmærket 4 km sti i Jordløse, kaldet Jordløse Bysti.
  • Der er afmærket 16 km sti i landskabet omkring. Stien kaldes for Jordløse Landsti, og langs stien er der opsat bænke, så man kan hvile sine ben på steder, hvor der er en smuk udsigt.
  • Der er etableret tre nye shelterpladser, der kan bookes gennem www.bookenshelter.dk. På shelterpladserne er der indhegning til heste og der er naturtoilet ved hver shelterplads.
  • På en skøn plet syd for Gisselhøj på Haastrupvej, hvor der er en fantastisk udsigt ud over landskabet og ud til Helnæsbugten, er der opsat et udsigtstårn.
  • Langs med Jordløse Bysti og Jordløse Landsti, der tilsammen kaldes for Jordløsestierne, er der info-punkter med skilte, der formidler om landskabet, om naturen eller om kulturhistorien. På skiltene er der QR-koder, der giver adgang til yderligere fortællinger og på nogle af stederne tekster, man kan få læst op.

På skiltet nedenfor kan du se stiernes forløb, info-punkterne samt placeringen af shelterpladser. Du kan se mere om projektet i denne folder: Jordløse-folder samt få mere viden om projektet her: http://www.jordlosetrunderuparkiv.dk/oplev/

 

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.