icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse

Information om projekt ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab. Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”

Tilmelding til arbejdsgrupper om knudepunkter og ankerpunkter – se nederst på siden.

Jordløse har fået godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018. Midlerne skal gå til et projekt, der skal udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse bl.a. med stisystemer, som skal skabe øget adgang til naturen og landskabet omkring byen.

Som en del af projektet skal der udarbejdes en by- og landskabsplan for en forskønnelse af centrale byrum i Jordløse, og fra byrummene skal der skabes en stiforbindelse ud til landskabet uden for byen.

Der vil i landskabet blive etableret et netværk af stier for rytteren, vandreren og den, der har lyst til en cykeltur i smukke omgivelser. Stisystemet bliver en del af et større netværk af stier, da de nye landskabsstier bliver forbundet med Øhavsstien, den nyetablerede Lillebæltsti samt Jordløse Bakker. Stierne vil blive markeret med pile, og på ruten skal opsættes informationsskilte, der formidler Jordløses og landskabets natur- og landskabsværdier og kulturhistorie.

Der bliver desuden opsat shelters, udkigstårn og hestefolde til dem, der måtte vælge at bruge stierne på hesteryg. Endelig skal der laves foldere om området samt udvikles en digital formidlingsplatform.

Projektet gennemføres i 2019/2020 i et samarbejde mellem Assens Kommune og Jordløse.

For yderligere oplysninger, kan du læse mere i følgende dokumenter:

Beskrivelse af byfornyelsens forsøgspulje 2018
Projektbeskrivelse
Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Budget
Tilsagnsbrev

Projektets status

OBS: By- og landskabsplanen er nu trykt og lægges onsdag eftermiddag den 18. september i forrummet til Lokalhistorisk arkiv på friskolen i Jordløse. Der er 40 eksemplarer. Skulle de blive revet væk, så send en besked til annro@assens.dk. Så trykker vi nogle flere. Du kan også se planen via linket her: By- og landskabsplan.

Der arbejdes intenst med projektet. To grupper i Jordløse er i gang. Den ene gruppe arbejder med fortællingerne og stiforløb inde i Jordløse, og den anden gruppe med fortællingerne og et stiforløb ude i landskabet omkring Jordløse. Der ud over har landskabsarkitektfirmaet Gustin Landskab været hentet ind som rådgivere til at tegne en by- og landskabsplan for Jordløse. By- og landskabsplanen blev præsenteret på et borgermøde den 28. august og ligger nu færdig i endelig form. Du kan se By- og landskabsplanen her

By- og landskabsplanens indhold kort fortalt:

Løser, hvordan hele forløbet omkring Landevejen kan indrettes/byforskønnes med fokus på at binde byen sammen med landskabet og naturen omkring.
Udpeger steder i Jordløse by, kaldet Knudepunkter, der byforskønnes og bliver ”det særlige sted”. Følgende knudepunkter er udpeget:

 • Gadekæret
 • Frugtlunden (ved Bækmarken)
 • Byparken (Holgers Lege-Være-Sted)
 • Forsamlingspladsen

Ude i landskabet markeres forbindelsen ind til byen med noget, der signalerer ”her sker der noget særligt”. De steder kaldes ankerpunkter. Følgende Ankerpunkter er udpeget:

 • Eneboer Rasmus Madsen
 • Den gamle mølle
 • Gisselhøj

By- og landskabsplanen kommer der ud over med en løsning på, hvordan området omkring forsamlingshus, parkeringsplads og den gamle forskole kan indrettes og aktiveres som en del af natur- og landskabsprojektet.

Forud for udarbejdelsen af by- og landskabsplanen har der været afholdt to workshops, hvor lokale kunne komme med input og ideer til indholdet i by- og landskabsplanen. Præsentationerne fra de to workshops kan du se her:

Præsentation fra workshoppen 23. maj

Præsentation fra workshoppen 17. juni

 

Det videre forløb

By- og landskabsplanen ligger nu færdig, og der skal arbejdes videre med Knudepunkter og Ankerpunkter. Der er afsat 800.000,- kr. til at få projekterne gennemført. Dette rækker ikke til det hele, og hvilke, der skal realiseres, afhænger af, hvad borgerne i Jordløse ønsker at få gennemført. Første skridt mod en prioritering er at få overblik over de enkelte projekter, hvad man i Jordløse selv kan løfte, og hvad de resterende arbejder vil koste. Der skal derfor nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder videre med de enkelte byrumsprojekter. På borgermødet den 28. august var det derfor muligt at tilmelde sig grupper, der skal arbejde videre med Knudepunkterne og Ankerpunkterne samt området ved forsamlingshuset. Gruppernes arbejdstitler er:

 • Gadekæret
 • Frugtlunden
 • Byparken
 • Forsamlingspladsen
 • Ankerpunkter

Assens Kommune udarbejder arbejdspapirer og sætter arbejdsgrupperne i gang. Ønsker du at være med i en eller flere af arbejdsgrupperne, kan du sende en mail med dit navn, telefonnummer og mailadresse til plan@assens.dk. Mærk din mail med TILMELDING ARBEJDSGRUPPE JORDLØSE. Husk at skrive, hvilken arbejdsgruppe, du gerne vil deltage i. Selve anlægsarbejdet forventes først gennemført i foråret 2020, ligesom det resterende arbejde også vil foregå frem til forsommeren 2020, hvor projektet forventes afsluttet.

Er du interesseret i at vide mere og har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektleder i Assens Kommune, Ann-Mett M. Sepstrup på mail: annro@assens.dk eller på telefon 64 74 75 20.

 

Kontakt Plan

Åbningstider:
Mandag - onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.