icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse

Information om projekt ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab. Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”

Jordløse fik i 2018 godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 til et projekt, der skal udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse.

Projektet er blevet gennemført i 2019/2020 i et samarbejde mellem Assens Kommune og Jordløse, og er klar til indvielse.

Indvielse den 5. september kl. 10

Se invitation til indvielsen her

For yderligere oplysninger om projektet, kan du læse under ”Projektets status” samt i følgende dokumenter:

Beskrivelse af byfornyelsens forsøgspulje 2018
Projektbeskrivelse
Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Budget
Tilsagnsbrev

Projektets status

I forsommeren 2019 blev afholdt to workshops i Jordløse, hvor idéer og forslag til en forskønnelse af Jordløse by blev indsamlet. På baggrund af de mange input blev der udarbejdet en By- og landskabsplan. Planen blev præsenteret på et borgermøde den 28. august 2019 og lå færdig i endelig udgave og trykt i september 2019. Præsentationerne fra de to workshops samt selve By- og Landskabsplanen kan du se her:

Præsentation fra workshoppen 23. maj

Præsentation fra workshoppen 17. juni

By- og landskabsplan

By- og landskabsplanens løser, hvordan hele forløbet omkring Landevejen kan indrettes/byforskønnes med fokus på at binde byen sammen med landskabet og naturen omkring. Planen udpeger steder i Jordløse by, kaldet Knudepunkter, der byforskønnes og bliver ”det særlige sted”. Følgende knudepunkter er udpeget:

  • Gadekæret
  • Frugtlunden (ved Bækmarken)
  • Byparken (Holgers Lege-Være-Sted)
  • Forsamlingspladsen

Ude i landskabet markeres forbindelsen ind til byen med noget, der signalerer ”her sker der noget særligt”. De steder kaldes ankerpunkter. Følgende Ankerpunkter er udpeget:

  • Eneboer Rasmus Madsen
  • Den gamle mølle
  • Gisselhøj

By- og landskabsplanen kommer der ud over med en løsning på, hvordan området omkring forsamlingshus, parkeringsplads og den gamle forskole kan indrettes og aktiveres som en del af natur- og landskabsprojektet. Denne del af planen rummer projektet dog ikke økonomi til at løfte, hvorimod der er midler til at få de øvrige steder løftet og forskønnet.

Der er afsat 800.000,- kr. til at forskønne de fire Knudepunkter inde i Jordløse samt markere Ankerpunkterne. Midlerne rækker ikke til at få gennemført alle ønsker, hvorfor en arbejdsgruppe for hvert af Knudepunkterne samt en arbejdsgruppe for de tre Ankerpunkter har arbejdet med at kvalificere forslagene i By- og Landskabsplanen. Arbejdsgrupperne består af folk, der bor i og omkring Jordløse og arbejdsgrupperne har hver en tovholder, der er bindeled mellem arbejdsgrupperne og administrationen i Assens Kommune.

Projektet er lige nu i sin afsluttende fase. Der er gennemført en omdannelse af Frugtlunden, Forsamlingspladsen og Gadekæret, og de tre nævnte ankerpunkter er etableret. Der er afmærket 4 km sti i Jordløse, kaldet Jordløse Bysti, og der er afmærket 16 km sti i landskabet omkring. Stien kaldes for Jordløse Landsti. Her ud over er der etableret tre nye shelterpladser, der kan bookes gennem www.bookenshelter.dk. På shelterpladserne er der indhegning til heste og der er naturtoilet ved hver shelterplads.

Langs med Jordløse Bysti og Jordløse Landsti, der tilsammen kaldes for Jordløsestierne, er info-punkter med skilte, der formidler om landskabet, om naturen eller om kulturhistorien. På skiltene er der QR-koder, der giver adgang til yderligere fortællinger og på nogle af stederne tekster, man kan få læst op.

Et planlagt og bestilt udsigtstårn er endnu ikke sat op. Det bliver sat op i slutningen af september på en skøn plet syd for Gisselhøj på Haastrupvej, hvor der er en fantastisk udsigt ud over landskabet og ud til Helnæsbugten. Tilsvarende er bord/bænke-sæt samt bænke under produktion hos leverandøren. De vil blive sat op langs med Jordløse Landsti, så man kan hvile sine ben på steder, hvor der er en smuk udsigt.

På skiltet nedenfor kan du se stiernes forløb, info-punkterne samt placeringen af shelterpladser. Du kan se mere om projektet i denne folder: Jordløse-folder samt få mere viden om projektet her: http://www.jordlosetrunderuparkiv.dk/oplev/

 

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.