icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse

Information om projekt ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab. Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”

Invitation til workshop – se nederst på siden.

 

Jordløse har fået godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018. Midlerne skal gå til et projekt, der skal udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse bl.a. med stisystemer, som skal skabe øget adgang til naturen og landskabet omkring byen.

Som en del af projektet skal der udarbejdes en by- og landskabsplan for en forskønnelse af centrale byrum i Jordløse, og fra byrummene skal der skabes en stiforbindelse ud til landskabet uden for byen.

Der vil i landskabet blive etableret et netværk af stier for rytteren, vandreren og den, der har lyst til en cykeltur i smukke omgivelser. Stisystemet bliver en del af et større netværk af stier, da de nye landskabsstier bliver forbundet med Øhavsstien, den nyetablerede Lillebæltsti samt Jordløse Bakker. Stierne vil blive markeret med pile, og på ruten skal opsættes informationsskilte, der formidler Jordløses og landskabets natur- og landskabsværdier og kulturhistorie.

Der bliver desuden opsat shelters, udkigstårn og hestefolde til dem, der måtte vælge at bruge stierne på hesteryg. Endelig skal der laves foldere om området samt udvikles en digital formidlingsplatform.

Projektet gennemføres i 2019 i et samarbejde mellem Assens Kommune og Jordløse.

For yderligere oplysninger, kan du læse mere i følgende dokumenter:

Beskrivelse af byfornyelsens forsøgspulje 2018
Projektbeskrivelse
Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Budget
Tilsagnsbrev

 

Her kan du se indbydelsen til workshop som pdf

Så kom og deltag på en workshop, hvor følgende spørgsmål vil blive drøftet:

  • Hvordan kan Jordløse byforskønnes og med hvilke virkemidler?
  • Hvordan kan landskabet omkring Jordløse i højere grad blive koblet til og trukket ind i byens nære rum?

Jordløse Lokalråd er ved i samarbejde med Assens Kommune at udarbejde en by- og landskabsplan for Jordløse. By- og landskabsplanen er en del af det projekt, Jordløse Lokalråd arbejder med under titlen ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab. Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bevilliget 1,8 million til projektet, og som en del heraf skal der inden sommerferien i år udarbejdes en by- og landskabsplan. Assens Kommune er tovholder på projektet og økonomien.

For at få flest mulige gode idéer til en by- og landskabsplan inviteres du til en workshop torsdag den 23. maj fra kl. 18.30 til 21.00. Workshoppen afholdes på Friskolen Jordløse, Jordløse Møllevej 14, 5683 Haarby.

 

Lokalrådet er vært for workshoppen, hvor rådgivningsfirmaet Gustin Landskab vil gennemføre en workshop, hvor idéer og forslag vil blive indsamlet. Assens Kommune vil være til stede på workshoppen.

Det er ikke et krav, men af hensyn til det praktiske omkring workshoppen, vil det være rart, om du vil tilmelde dig. Tilmelding skal ske til Rikke Schultz på mail: eva.rikke.schultz1@gmail.com. Tilmeldinger skal sendes senest mandag den 20. maj.

Kontakt Plan

Åbningstider:
Mandag - onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.