icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Center for Kyst- og Lystfiskerturisme

Nyt lystfiskercenter skal trække flere lystfiskere til. lystfiskercenter

Nationalt Center for Kyst- og Lystfiskerturisme - Borgermøde 8. maj 2019

Der var mødt omkring 130 op til borgermødet, til en rigtig god aften.

Herunder her du aftenens program:

DEL 1:
19.00 Velkomst v. borgmester Søren Steen Andersen
19.10 Status for etablering af Nationalt center for kyst- og lystfisketurisme, v. Peter M. Nielsen, Plan- og kulturchef

19.25 Et Nationalt center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens Kommune – Idé og indhold, v. Arne K. Rønnest, Projektchef
19.50 Spørgsmål og bemærkninger, ordstyrer Finn Brunse
20.10 Pause
 
DEL 2:
20.20 Dialog: Hvordan skaber vi et nationalt lystfiskercenter som danskerne vil bruge?

Tema 1: Formidling ude i landskabet (’satellitter’)
Tema 2: Hvad er indholdet i et interessant center for lystfiskere?
Tema 3: Kan centeret understøtte det aktive foreningsliv?
Tema 4: Hvordan kan centeret være maksimalt til gavn for borgerne og virksomheder i Assens Kommune?
 
20.45: Indtryk fra drøftelserne, ordstyrer Finn Brunse
 
21.00: Tak for i aften, v. Søren Steen Andersen

Her finder du oplægget fra aftenen

Her finder du referat fra aftenen

Det kommende Center for Kyst- og Lystfiskerturisme bliver placeret ved Agernæs Havn.

Et nyt nationalt kyst- og lystfiskecenter er på vej til Assens Kommune. Det sker som led i den strategi for lystfiskeri, som d. 25. oktober 2018 blev præsenteret på Agernæs af minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V).

Assens Kommune er i forvejen kendt blandt lystfiskere for at have mange steder, hvor der er gode muligheder for at fiske ørreder. Dén mulighed er der givetvis flere, der kommer til at benytte sig af i forbindelse med, at det nye center opføres.  

Lystfiskercenter placeres på den kommunalt ejede Agernæs Havn. Centeret forventes at stå færdigt i 2023 og er et led i den nationale Strategi for lystfiskeri.

Flere skal fiske

Det nye center skal fungere som et nationalt fyrtårn for lystfiskerturisme, og det skal styrke formidlingen og markedsføringen af de gode muligheder for lystfiskeri, der findes i vores lokalområde. Centret skal formidle lokalt fiskeri, naturoplevelser og kulturhistorie, og det bliver Assens Kommune, der kommer til at stå for driften af centeret.

I forlængelse af den nationale strategi for lystfiskeri, skal der desuden udvikles en digital platform, som bliver én samlet indgang til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark. Her kan man bl.a. få svar på, hvor de gode fiskespots er. Hvor man kan købe madding, og hvad man gør med fisketegn? Hvornår man egentlig må fiske? Og hvad man gør, hvis man kommer til som turist og gerne vil fiske, men ikke ved, hvor man skal tage hen eller ikke taler dansk.

Desuden er der i udmøntningen af strategien afsat midler til at markedsføre Danmark og landets mange dejlige lystfisker-spots over for både den inkarnerede fisker og den nysgerrige fisketurist, der skal ud med snøren for første gang.

Der er afsat i alt 32 mio. kr. over de næste fire år til at føre strategien ud i livet.

Aktuelt

Følg med i tilblivelsen af det nye Center for Kyst- og Lystfiskerturisme:

04.03.2019
Behandling i Miljø, Teknik og Plan og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

03.03.2019
Nyansat projektchef i waders og jakkesæt

27.02.2019
Forslag til placering af nyt nationalt center for kyst- og lystfiskeri er på dagsordenen

21.12.2018
Assens Kommune søger ambitiøs projektchef til nationalt turismefyrtårn

25.10.2018
Nyt lystfiskecenter skal trække flere lystfiskere til

25.06.2018
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen besøger Assens Kommune i dag

Oplev Helnæsbugten

I Helnæsbugten er der direkte adgang til et i særklasse godt fiskevand samt nærhed til naturen i et unikt landskab, der også kan understøtte centrets brede formål som en port til både lystfiskeri og naturoplevelser ved kysten.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Kontakt Projektchef Arne Kvist Rønnest

Tlf: 29 61 96 16

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.