icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Spørgsmål og svar til opstart af bredbåndsinitiativ

En borgers erfaringer med at skaffe hurtigt bredbånd til sit lokalområde.

Peter Løvgren er en af initiativtagerne til Fibernet-gruppen, som startede et borgerinitiativ om fibernet i Snave, Dreslette og Strærup-området. Her kan du læse et interview med Peter Løvgren.

Læs Peter Løvgrens erfaringer med opstart

 • Vores internetforbindelse var langsom, og da jeg arbejder hjemmefra, er jeg afhængig af et hurtigt og velfungerende internet. Så det har været en kilde til daglig frustration, at det kørte så langsomt. Havde jeg vidst, at forbindelsen var så dårlig, havde jeg nok ikke bosat mig så langt ude på landet.

 • Flere havde talt sammen i området og nogle havde uafhængigt af hinanden kontaktet leverandøren Energi Fyn. Vi var nogle stykker som holdt et indledende møde, og derefter tog vi kontakt til Energi Fyn og holdt et møde med dem om mulighederne for fiber. Derefter kontaktede vi vores lokale netværk og satte os sammen med dem. Vi slog nogle streger på et kort og delte området op i syv dele, hvor hver fik et ansvarsområde. Derefter stemte vi dørklokker - både for at høre folks holdning til fibernet som bredbåndsløsning, men også for at få folk med til et informationsmøde med leverandøren.

 •  

  Man skal ikke forvente, at folk er klar til at skrive under med det samme. En del vil sige, at de ”måske” er interesseret, men i forhold til projektet kan man ikke bruge et ”måske” til noget. Vi fulgte derfor op på samtlige besøg, indtil vi fik et endeligt ja eller nej. Og når vi sendte folk ud og stemme dørklokker, var vi opmærksomme på, at de var lokalkendte.

  Vi skrev også et brev, som blev husstandsomdelt, hvor vi forklarede, hvorfor hurtigt og stabilt bredbånd er vigtigt for vores lokalområde. Det øger troværdigheden, at vi ikke har nogen som helst økonomisk interesse i Energi Fyn som leverandør, men at vi arbejder for projektet af hensyn til lokalsamfundets overlevelse - og selvfølgelig også i egen interesse.

 • Det kræver en del tid og rigtig mange ressourcer. Og det kræver, at man får hænderne op af lommen og gør noget.

 • Absolut. Og det havde også positive sideeffekter. Normalt tænker man måske ikke så meget over, hvad der foregår i Brydegaard eller på Helnæs, hvis man selv bor i Snave, men ved at have et fælles projekt, fandt vi ud af, at vi har mange ting til fælles. Vi så også, at vi hver især havde nogle kompetencer og kunne bidrage på forskellig vis til projektet. Der blev skabt mange nye bekendtskaber, og det er positivt for lokalområdet.

 • Man skal have personer med, der brænder for at udrette noget. Folk er fulde af gode idéer, men ved sådan et projekt her, er idéerne ikke nok - der skal handlekraft bag. Der skal også lægges mange arbejdstimer i projektet.

 • Det kom bag på mig, at der var en del, der ikke bare sagde ja til fibernet med det samme. Jeg er jo overbevist om, at fibernettet er en fremtidssikring af vores lokalområde. Men nogle mennesker - også unge - kunne ikke umiddelbart se det. I den modsatte grøft, blev jeg positivt overrasket over, at der var flere ældre, som tilkendegav, at de ikke selv havde brug for bredbånd, men at de godt kunne se vigtigheden for andre og for lokalsamfundet, og derfor sagde de ja.

 • Vi brugte hovedsageligt kommunen til hjælp med kommunikation omkring projektet. Kommunens kommunikationsafdeling hjalp bl.a. med at udarbejde pressemeddelelser, som har været med til at skaffe god omtale.

 • Selvom eksekveringen er vigtigst, have jeg nok brugt lidt mere tid på organiseringen af projektet. Fra start skulle vi have ansvarsfordelt opgaverne. Men vi kom jo rigtig flot i mål, så man kan vel ikke sige, at vi skulle have gjort noget væsentligt anderledes.

 • Man skal samle en gruppe af lokale, ressourcestærke personer, som kan organisere projektet og drive det fremad. Så skal man få fordelt rollerne: Hvem gør hvad og hvornår? Derudover handler det om, at de involverede aktiverer deres egne netværk og ikke står alene med opgaven om at stemme dørklokker i en hel landsby. Man skal sætte den ”begejstrede nabo” til at tale med 10 andre naboer. Og så skal man opfatte leverandøren som en medspiller, da de jo er en given del af processen.