icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kriterier for kommunal medfinansiering

Kriterier for kommunalt tilskud til projekter under Energistyrelsens bredbåndspulje femte runde 2020.

Borgere og erhvervsdrivende (lokale sammenslutninger), som har et projekt til Energistyrelsens bredbåndspulje femte runde, kan ansøge Assens Kommune om medfinansiering.
Ansøgninger skal sendes via sikker mail på denne side: www.assens.dk/kontakt/bredbaandsansvarlig/

FRIST for ansøgning er d. 21.09.20

Assens Kommune vurderer de indkomne ansøgninger ud fra tre grundlæggende krav, som skal være opfyldt. Derefter ranglistes ansøgninger ud fra to kriterier.

Grundlæggende krav til ansøgningerne

  1. Det er et krav fra Assens Kommune, at totalprisen pr. tilslutning er på min. 10.000 kr.
  2. Det er et krav fra Assens Kommune, at borgernes egenbetaling er på min. 4.000 kr. pr. husstand.
  3. Det er et krav fra Assens Kommune, at den lokale sammenslutning påtager sig ansøgerrollen.

Ad 1: Kravet er begrundet i Energistyrelsens pointmodel jf. kriterie 4, hvor der gives fuldt antal point for totalpris pr. tilslutning* på 10.000 kr. eller derunder. Herefter falder pointscoren lineært indtil 70.000 kr., hvor der slet ikke gives point. En kommunal medfinansiering kan på den måde kun påvirke til en øget pointscore i de tilfælde, hvor totalprisen pr. tilslutning er på mere end 10.000 kr.

Ad 2: Assens kommune stiller som krav, at borgernes egenbetaling er på min. 4.000 kr. pr. husstand.

Ad 3: Kravet betyder, at den lokale sammenslutning har ansvaret for at udfylde og indsende ansøgningen til bredbåndspuljen. Inden sammenslutningen indsender ansøgningen til Energistyrelsen, kvalitetssikres ansøgningen (inklusiv alle materialer – herunder alle leverandør tilbud) af Assens Kommune, og kommunen udfylder en fuldmagt, der bekendtgør, at kommunen vil indgå i partnerskab med den lokale sammenslutning samt teleudbyder i et projekt til bredbåndspuljen.

* Totalprisen pr. tilslutning er det beløb pr. tilslutning, der søges om ved Energistyrelsen.

Tildelingskriterier for kommunal medfinansiering

  1. Projektets størrelse
  2. Flest CVR. numre indgår i ansøgningen

Ad 1: Ansøgningerne rangeres således, at den ansøgning, der har flest sammenhængende tilskudsberettigede husstande ud fra Energistyrelsens opgørelse, vægtes højest. Dernæst vægtes den ansøgning, der har næstflest sammenhængende tilskudsberettigede husstande, og så fremdeles. I tilfælde af lighed mellem to ansøgninger, vægtes ansøgningerne ud fra kriterie 2.

Ad 2: Hvis der er flere ansøgninger end der er midler til, rangeres ansøgningerne således: Den ansøgning, hvori der indgår flest CVR-numre, vægtes højest. Dernæst vægtes den ansøgning, der har næstflest CVR. Numre, og så fremdeles. I tilfælde af lighed mellem to ansøgninger i kriterie 2 træffer kommunen valget om, hvilken ansøgning, der kan modtage tilskud.

Der ydes tilskud fra toppen af ranglisten, indtil alle ansøgninger er imødekommet, eller indtil der ikke er flere midler i den kommunale pulje for 2020.
Hvis Assens Kommune når til en ansøgning på ranglisten, som ikke kan blive imødekommet fuldt ud, fordi der kun er få puljemidler tilbage, vil ansøgeren få mulighed for at beslutte (med kort frist), om projektet skal fortsætte, selvom der kun ydes delvist kommunalt tilskud.