icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kriterier for kommunal medfinansiering

I stil med de tidligere runder ydes der kommunal medfinansiering fra Assens Kommune.
Kriterierne herfor støtter op om Energistyrelsens kriterier, sådan at det sikres, at den kommunale medfinansiering bidrager til pointforøgelse hos det enkelte projekt.

Når Energistyrelsens kriterier er på plads, vil vi kunne afstemme de endelige kriterier for den kommunale medfinansiering og vil vidensdele herom på hjemmesiden her.

I de forudgående 6 runder, har Assens kommune ydet kommunal medfinansiering med 1000 kr. pr. tilskudsberettiget adresse, jf. kriterierne her for.