icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Det kan Assens Kommune hjælpe dig med

Det er Assens Kommunes ønske, at alle dele af kommunen får hurtigt og stabilt bredbånd, og at der sikres sammenhængende områder, så flest mulige husstande kommer med. Derfor støtter kommunen op om lokale bredbåndsinitiativer på flere måder.

Udrulning af den digitale infrastruktur er markedsbaseret, hvilket er bestemt i Statens Teleforlig på området, hvilket vil sige, at det er branchen som udruller infrastrukturen og løbende udbygger denne.

Vi kan som kommune bl.a. hjælpe dig med:

  • Kortafdækning af dit lokalområde og få viden om, hvordan din lokale sammenslutning kan se ud.
  • Hjælp til formidling af projektet, f.eks. i forhold til presseomtale og anden form for videndeling.
  • Vejledning, sparring og hjælp, både i forbindelse med bredbåndsprojekter generelt og kommende ansøgningsrunder til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndspulje.
  • Kommunal medfinansiering i forbindelse med ansøgning af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndspulje.


Derudover er du velkommen til at kontakte Assens Kommune, hvis du mangler yderligere vejledning til at komme i gang med et projekt om bedre bredbånd. Vær opmærksom på, at bredbåndsteknologien både kan være kablet og trådløst.

Kontakt

Bredbåndsansvarlig i Assens Kommune:

Telefon: 64 74 73 28

E-mail: bredbaand@assens.dk 

 

Ambassadør for lokalsamfundene:

Peter Løvgren, Fibernet-gruppen

Telefon: 20 75 50 60

Hvorfor sker det ikke automatisk?

Det ikke lovligt for kommuner at yde økonomisk støtte til bredbåndsinfrastruktur og lignende, fordi etablering af bredbåndsnet ikke er kommunal forsyningsvirksomhed. Det vil sige, at udrulningen af bredbånd skal ske på markedsvilkårene.

Derfor kan kommuner ikke udrulle bredbånd og må heller ikke yde økonomisk støtte eller garanti for andres bredbåndsprojekter. Dog kan kommunen yde medfinansiering i forbindelse med ansøgning af Energistyrelsens bredbåndspulje, jf. den landspolitiske aftale om vækst og udvikling i hele Danmark. Læs mere om kommunal medfinansiering til projekter på denne side

Kontakt Bredbåndsansvarlig

Bredbåndsansvarlig tlf.: 64 74 73 28

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.