icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Ansøgning til Energistyrelsens bredbåndspulje

Femte runde af bredbåndspuljen 2020 er nu åben.

Kom til informationsmøde om bredbåndspuljen

Med lempelsen af forsamlingsforbuddet som følge af COVID-19 er der mulighed for at holde informationsmøde om bredbåndspuljen.

Der afholdes derfor et lokalt informationsmøde her i Assens Kommune, hvor du/I kan høre mere om rammer, regler og vilkår, samt få vejledning og hjælp til at komme i gang med et lokalt bredbåndsprojekt.

Hvornår: onsdag d. 5 august kl. 16.30-17.30
Sted: Assens Rådhus, Rådhusallé 5, 5610 Assens.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 4 august 2020 til bredbaand@assens.dk, med angivelse af kontaktinfo, så vi kan komme i kontakt med dig.

 

Bredbåndspuljen

Folketinget har afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.

Energistyrelsen har i forbindelse med åbningen udsendt pressemeddelelsen ”100 mio. kr. til hurtigt internet i yderområderne".

Energistyrelsen har evalueret rammerne for bredbåndspuljen, og haft bekendtgørelsen og vejledningen for puljen i høring. På denne baggrund er der foretaget mindre justeringer siden forrige runde.

På Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/bredbaandspulje kan du læse mere om hvordan du kan ansøge puljen, hvilke deadlines der er, oversigtskort over tilskudsberettigede adresser, tilmelde dig direkte nyhedsbreve om puljen osv.

Assens Kommune står klar til at vejlede og understøtte dig og dit lokale bredbåndsprojekt bedst muligt. Vi hører derfor meget gerne fra dig/jer!

Flere bredbåndsprojekter både via bredbåndspuljen og uden for puljen er i de senere år blevet realiseret i Assens Kommune. Her har det vist sig, at det nytter noget at gå sammen lokalt og  sikre en god tværgående koordinering, dialog og kortafdækning. Dette hjælper vi gerne med at understøtte. Læs mere om, hvad Assens Kommune kan hjælpe dig med, hvis du vil starte et bredbåndsprojekt.

Energistyrelsen har kortlagt de adresser, hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen. Kortet viser dækningen for 2020.
Se oversigtskort med tilskudsberettigede adresser her

Kontakt Bredbåndsansvarlig

Bredbåndsansvarlig tlf.: 64 74 73 28

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.