icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Rammeaftale for det specialiserede socialområde/ specialundervisningsområdet

Byrådet besluttede i september 2018 at tiltræde rammeaftalen for 2019 - 2020.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.