icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Vision for Dagtilbud og Skole

I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder ”I Assens Kommune lykkes alle børn” og gælder for børn og unge mellem 0 og 18 år.

Med visionen ønsker vi at skabe retning og vise omverdenen, at vi har et fremadrettet og fælles perspektiv. Udgangspunktet er altid barnets/den unges liv.

Visionen henter sit grundlag i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Kvalitetsaftalen i Børn & Undervisning samt i Assens Kommunes Vision 2018 - Vilje til vækst.

Vilje til Vækst skal sikre, at Assens Kommune opnår vækst gennem de tre parametre: Vækst og udvikling, Flere vil bo her og Alle får uddannelse.

Visionen har fire perspektiver, der konkretiserer målene fra Assens Kommunes Vision 2018, Vilje til vækst - Alle får uddannelse.

Perspektiverne er: 

  1. At skabe inkluderende dagtilbud og skoler
  2. At skabe høj faglighed i dagtilbud og skoler gennem engagerede og
    kompetente medarbejdere
  3. At skabe lyst til udvikling og læring i dagtilbud og skoler
  4. At skabe tryghed og sammenhænge i barnets/den unges liv

Alle får uddannelse rammesætter vores vision for Dagtilbud & Skole.

Visionen er udarbejdet i samarbejde med Forældre- og Skolebestyrelser, elevråd fra kommunale skoler og Børne- og Undervisningsudvalget.

Kontaktpersoner
Pæd. adm. konsulent: Kirsten Thingholm, tlf.: 64 74 68 69

Venlig hilsen

Esben Krægpøth
Vicedirektør for Dagtilbud og Skole