icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Science Kommune

Assens Kommune er en Science Kommune, der ønsker at skabe en platform, hvor skoler, institutioner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger samarbejder om at skabe spændende og eksperimenterende læringsformer for det naturfaglige område.

Assens Kommune har deltaget i et stort Science Kommune-projekt sammen med 19 andre kommuner. Projektet blev sat i drift i efteråret 2013.

En Science Kommune har en plan for den samlede udvikling af naturfagsområdet. Planen skal spille sammen med kommunens strategi for erhvervsudvikling.

Som Science Kommune ønsker Assens Kommune at skabe rammer, der indbyder til et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og øvrige aktører.

Formål er at:

  • gøre flere børn og unge interesserede i naturfag
  • fremme et positivt samarbejde mellem skoler, institutioner, erhvervsliv og foreninger
  • understøtte børn og unges muligheder for at fungere i et globalt samfund
  • være en langsigtet investering i forhold til såvel udvikling af uddannelse som lokal erhvervsudvikling