icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Projekt "Hel Familie"

Hel Familie blev afsluttet den 31.12.2016 og videreføres i indsatsen Job og Familie.

  • ’Hel Familie’ er finansieret af SATS-puljen ’Helhedsorienteret indsats til udsatte familier’
  • Ti danske kommuner er blevet bedt om at nytænke sagsbehandlingen af de mest komplekse familiesager i kommunerne i et helhedsorienteret og tværfagligt perspektiv
  • Projektet gennemføres fra 2014 til udgangen af 2016
  • 15 familier i Assens Kommune er udvalgt til ’Hel Familie’
  • En helhedsorienteret sagsbehandling med tæt samarbejde mellem de tre myndighedsområder Beskæftigelse, Voksen Social samt Børn og Familie kombineret med tilknytning af en familiementor, som har den overordnede kontakt med familien, er den nye tankegang i projektet
  • Der er knyttet tre mentorer til projektet, og de har hver især kontakt med fem familier
  • 'Hel Familie’ har udviklet en ny helhedsorienteret og tværfaglig model til at udarbejde den børnefaglige undersøgelse. Herunder er der introduceret flerfaglige statusmøder, hvor alle involverede i den enkelte families sager deltager; sundhedsplejerske, repræsentanter fra skole og dagsinstitution, sagsbehandlere, socialrådgivere osv.
  • Familien er også med til møderne, så de hele tiden er klar over, hvad der sker i deres sag

Projekt 'Hel familie' er fra 1. januar 2017 videreført som 'Job & Familie'.

For yderligere information:

Kontakt projektleder Monika Gunderlund på mogun@assens.dk eller 29 62 89 95. 

I forbindelse med afslutningen af projektet Hel Familie er der udarbejde en selv-evaluering og en økonomisk analyse af SDU. Begge dele kan rekvireres hos Monika Gunderlund.