icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Organisering af tosprogsområdet

I Assens Kommune er det en grundforudsætning, at alle børn skal lykkes. Denne grundforudsætning henter inspiration i de kommunale indsatser samt i den kommunale Børn- og Ungepolitik.

Målet er således at skabe de bedste udviklings- og læringsbetingelser for alle børn, hvad enten det er børn med ét, to eller flersproglige forudsætninger.

I august 2017 blev alle modtagerklasser i Assens kommune nedlagt og eleverne fordelt på distriktsskolerne. Trods det markante fald i antallet af flygtninge er der stadig brug for en særlig indsats, når det gælder integration af børn og unge i dagtilbud og skole.

Der er ansat en Tosprogskonsulent på dagtilbud- og skoleområdet, der i samarbejde med dagtilbud og skoler samt andre fagprofessionelle er det bærende faglige fundament for, at hvert partnerområde kan løfte opgaven med integration og undervisning af de tosprogede elever. Konsulentens opgave er, at kvalificere vidensdeling af erfaring og indsatser indenfor Tosprogsområdet.