icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Vandscootersejlads

Du skal være opmærksom på, at der nogle steder i Assens Kommune er begrænsninger for sejlads med jetski og vandscootere og at det andre steder er forbudt.

Af hensyn til sikkerhed og til strandgæster, der vil nyde kysten i fred og ro, skal sejlads med vandscootere og jetski foregå mindst 300 meter fra kysten. Du må dog sejle gennem 300-meter zonen for at komme ud, hvor der må sejles, men det skal ske vinkelret på kysten og med maks. 5 knob i timen.

Der er dog også en række områder, hvor du ikke må sejle. Områderne er listet herunder.

Vandscootersejllads

Badestrande

Af hensyn til badende må du ikke sejle i 300-meter zonen ud for kommunens badestrande.

Naturbeskyttelsesområder og vildtreservater

Af hensyn til naturværdier er sejlads med vandscootere og jetski forbudt inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og vildtreservater.

Hvem er myndighed

Kommunen er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen, og politiet håndhæver lovovertrædelser. Derfor kan borgere, som oplever gener fra vandscootersejlads, meddele ulovligheder til enten kommune eller politi.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.