icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Saltofte Strand

Der tages ikke flere badevandsprøver i år. Vi vender tilbage i 2021.

Om Saltofte Strand

Saltofte Strand ligger ud mod Lillebælt, mellem Sønderby Klint og Thorø Sund, ca. 3 km syd for Assens. Der kan parkeres både vest og øst for tilkørselsvejen. Det er dog ikke tilladt at køre inden for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I dette tilfælde betyder det, at det ikke er tilladt at køre inden for stort set alle arealer med vegetation mellem vandstandslinjen og Saltofte Strandvej.

Tørkloset findes på parkeringspladsen vest for tilkørselsvejen. Stranden er ca. 400 m lang og består af en ca. 20 m bred sandstrand. Både strandbredden og havbunden består primært af sand. Badeområdet er lavvandet - afstanden til en vanddybde på 2 m er ca. 100 - 130 m ved normal vandstand. Der er ikke opsat badebroer.

Saltofte Strand.

Badesæsonen 2020 er slut

Der udtages ikke flere badevandsanalyser i år. Næste badevandsanalyse ligger klar inden badesæsonen begynder 1. juni 2021.

Seneste analyseresultat viste, at badevandet ved Saltofte Strand er af bedste kvalitet.

Analyseresultat:

10. august 2020
 Enterokokker  E. coli
<1 <10

 

Badevandsanalyser 2020

Badevandsanalyse pr.

10. august 2020

22. juli 2020

24. juni 2020

26. maj 2020

 

Badevandsprofil

Badevandsprofilen beskriver blandt andet de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber for badevandet ved denne strand. Profilen indeholder også en liste over og en vurdering af eventuelle årsager til forurening af badevandet, som kan skade de badenes sundhed.

Ifølge badevandsbekendtgørelsen (Bek. 917 af 27-06-2016) skal kommunen udarbejde badevandsprofiler for alle offentlige badestrande. I Assens Kommune har vi 12 offentlige badestrande, hvor der tages prøver af badevandet i badesæsonen (1. juni til 1. september).

Du kan se badevandsprofilen for Saltofte Strand via nedenstående link:

Saltofte Strand

Serviceoplysninger

Praktisk Information

Der findes toilet og information om badeforhold ved parkeringspladsen.

Redningsstation findes også ved parkeringspladsen.

Parkering

Saltofte Strandvej
5610 Assens

Der findes flere parkeringsmuligheder langs Saltofte Strand.

Faciliteter

Toilet

Bord/bænke

Bålplads

Shelter

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.